De thi chon vao lop 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De thi chon vao lop 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHỌN (ĐỀ 1)
Câu1: (2 điểm)
Tìm m để phương trình (x2 + x + m)(x2 + mx + 1) = 0 có 4 nghiệm phân biệt .
Câu 2: (3 điểm)
Cho hệ phương trình :
a. Giải hệ khi m = 3
b. Tìm m để phương trình có nghiệm x >1 , y > 0 .
Câu 3: (1 điểm)
Cho x , y là hai số dương thoả mãn x5+y5 = x3 + y3. Chứng minh x2 + y2 1 + xy
Câu 4: (3 điểm)
1. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh
AB.CD + BC.AD = AC.BD
2. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O) đường kính AD. Đường
cao của tam giác kẻ từ đỉnh A cắt cạnh BC tại K và cắt đường tròn (O) tại E .
a. Chứng minh : DE//BC .
b. Chứng minh : AB.AC = AK.AD .
c. Gọi H là trực tâm của (ABC. C/m tứ giác BHCD là hình bình hành .

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHỌN (ĐỀ 2)
Câu 1: (2 điểm)
Trục căn thức ở mẫu các biểu thức sau :
; ;
Câu 2: (3 điểm)
Cho phương trình : x2 – ( m+2)x + m2 – 1 = 0 (1)
a. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình.Tìm m thoả mãn x1 – x2 = 2 .
b. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của m để phương trình có hai nghiệm khác nhau .
Câu 3: (2 điểm)
Cho
Lập một phương trình bậc hai có các hệ số bằng số và có các nghiệm là
x1 =
Câu 4: (3 điểm)
Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B . Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O1), (O2) lần lượt tại C,D, gọi I, J là trung điểm của AC và AD .
1. Chứng minh tứ giác O1IJO2 là hình thang vuông .
2. Gọi M là giao diểm của CO1 và DO2. Chứng minh O1, O2, M, B nằm trên một
đường tròn
3. E là trung điểm của IJ, đường thẳng CD quay quanh A . Tìm tập hợp điểm E.
4. Xác định vị trí của dây CD để dây CD có độ dài lớn nhất .

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHỌN (ĐỀ 3)

Câu 1: (3 điểm)
1. Vẽ đồ thị của hàm số : y =
2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm (2; -2) và (1 ; -4 )
3. Tìm giao điểm của đờng thẳng vừa tìm được với đồ thị trên .
Câu 2: (3 điểm)
a. Giải phương trình :

b. Tính giá trị của biểu thức
với
Câu 3 (3 điểm)
Cho tam giác ABC, góc B và góc C nhọn. Các đường tròn đường kính AB, AC cắt nhau tại D. Một đường thẳng qua A cắt đường tròn đường kính AB, AC lần lượt tại E và F .
1. Chứng minh B, C, D thẳng hàng .
2. Chứng minh B, C, E, F nằm trên một đường tròn .
3. Xác đ

Hỏi và đáp