Đề thi chọn HSG cuối năm lớp 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi chọn HSG cuối năm lớp 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Họ và tên học sinh:

……………………………………………………………
Lớp: 8/
ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN HỌC SINH GIỎI CUỐI NĂM
MÔN TOÁN – LỚP 8
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Điểm:

Nhận xét của giáo viên:

Bài 1: (4điểm )
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
2. phương trình :
Bài 2 : (4điểm )
Cho hai số thực x, y thoả mãn và .
Tính giá trị biểu thức P =
Bài 3 : (3điểm )
Cho x và y là hai số cùng dấu.
Chứng minh rằng: ;
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (x + y)
Bài 4 : (4điểm )
Cho tam giác ABC (AB < AC), đường phân giác AD. Vẽ tia Dx sao cho (tia Dx và A cùng phía đối với BC ), tia Dx cắt AC ở E. Chứng minh rằng :
1) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEC.
2) DE = DB.
Bài 5 : (5điểm )
Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau ở H.
Tính giá trị biểu thức S =
Chứng minh điểm H cách đều ba cạnh của tam giác DEF.

——————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.