Đề thi chon hsg (1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi chon hsg (1), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học sinh giỏi (1)

1. Cạnh của một hình vuông tăng 20% thì diện tích hình vuông tăng bao nhiêu % (1.5 điểm)
2. Cạnh của một hình lập phương tăng 50% thì diện tích hình lập phương tăng bao nhiêu % (2 điểm)
3. Chiều dài một hình chữ nhật tăng 36m, chiều rộng giảm đi 16%. Tìm chiều dài mới biết rằng diện tích mới lớn hơn diện tích cũ là 10% (3 điểm)
4.Tìm x. (3.5 điểm)
a) x + 4 + x + 3 = x + 2 + x + 1
5 6 7 8
b) x + 1 + x + 2 + x + 3 + … + x + 100 = x – 1 + x – 2 + … + x – 100
1 2 3 100 1 2 100

Hết

Hỏi và đáp