de thi chon hoc sinh goi cap truong 2009-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi chon hoc sinh goi cap truong 2009-2010, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề thi HSG cấp trường
thời gian120 phút

Bài 1: Tính:
1,
2, (63 + 3. 62 + 33) : 13
3,
Bài 2 (3đ): Cho a,b,c R và a,b,c 0 thoả mãn b2 = ac. Chứng minh rằng:
=
Câu 3: a) Cho với a, b, c là các số hữu tỉ.
Chứng tỏ rằng: Biết rằng
b) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức có giá trị lớn nhất.
Câu 4: (3 điểm) Cho (ABC dựng tam giác vuông cân BAE; BAE = 900, B và E nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AC. Dựng tam giác vuông cân FAC, FAC = 900. F và C nằm ở hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AB.
a) Chứng minh rằng: (ABF = (ACE
b) FB ( EC.
Câu 5: (1 điểm) Tìm chữ số tận cùng của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.