Đề thi chính thức HKII lớp 6 quận Gò Vấp – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi chính thức HKII lớp 6 quận Gò Vấp, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP

ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỌC KÌ II LỚP 6

Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN
Thời gian : 90 phút ( không kể phát đề )
Ngày kiểm tra : thứ hai ( 25/4/2011 )

Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiện phép tính:

a)
b)
c)

Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x biết :

a)
b)

Bài 3 : ( 2,5 điểm )

Cuối năm học tại một trường THCS có 1200 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ thuộc bốn khối 6, 7, 8, 9 . Trong đó số đội viên khối 6 chiếm tổng số ; số đội viên khối 7 chiếm 25% tổng số ; số đội viên khối 9 bằng số đội viên khối 8.
Tìm số đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ của mỗi khối.

Bài 5 (2,5 điểm )

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ 2 tia Ay , Az sao cho góc xÂy = 350. ; góc xÂz = 700.
a) Tính số đo góc yÂz
b) Vẽ tia At là tia đối của tia Ax. Tính số đo góc yÂt
Vẽ tia Am nằm giữa hai tia Az và At sao cho góc yÂm là góc vuông. Tia Am có phải là tia phân giác của góc zÂt không ? vì sao ?

BÀI GIẢI
Bài 1 : thực hiện phép tính :

a) =
=
=
=
b) =
=
=
=
=
c) =
=
=
=
=
Bài 2 Tìm x

a) ↔b) ↔

Bài 3: toán đố

25% = ;
Số đội viên của khối 6 :
1200 x = 480 em
Số đội viên của khối 7 :
1200 x = 300 em
Tổng Số đội viên của khối 8 và khối 9 :
1200 – ( 480 + 300 ) = 420 em
Vì khối 9 bằng khối 8 nên ta có khối 9 chiếm 9 phần, khối 8 chiếm 5 phần
Tổng số phần bằng nhau :
9 + 5 = 14 phần
Số đội viên của khối 8 :
420 : 14 x 5 = 150 em
Số đội viên của khối 9 :
420 – 150 = 270 em
Bài 3: toán hình

m

z

y

x 350. t
A

a) Vì tia Ay là tia nằm giữa hai tia Ax và Az nên ta có :
xÂy + yÂz = xÂz
350 + yÂz = 700.
yÂz = 700 – 350 = 350.
Vậy yÂz = 350.
b) Vì At là tia đối của tia Ax nên Az là tia nằm giữa hai tia Ax, At. Ta có:
xÂz + zÂt = xÂt
700 + zÂt = 1800.
zÂt = 1800 – 700 = 1100.
Nên yÂt = yÂz + zÂt
= 350 + 1100 = 1450.
Vậy yÂt = 1450.
a) Vì tia Az là tia nằm giữa hai tia Ay và Am nên ta có :
yÂz + zÂm = yÂm
350 + zÂm = 900.
zÂm = 900 – 350 = 550.
Vậy zÂm = 550.
a) Vì tia Am là tia nằm giữa hai tia Az và At nên ta có :
zÂm + mÂt = zÂt
550 + mÂt = 1100.
mÂt = 1100 – 550 = 550.
Suy ra mÂt = 550.
Mà zÂm = 550. ( cmt )
Nên mÂt = zÂm = 550.
Vậy Am là tia phân giác của góc zÂt .

Chúc các em may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.