ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục Huyện Krông bông ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường THCS : Nguyễn Viết Xuân MÔN TOÁN LỚP 8
Họ và tên :……………………….. (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề )
Lớp : 8….. ( G/V ra đề : Nguyễn Thanh Hiền Đăk Lăk )

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ RA :
BÀI : 1 Giải các phương trình và bất phương trình sau
a/
b/ ( x + 1 )( 2x – 2 ) – 3 – 5x – ( 2x + 1 )( – x + 3 )
c/
Bài : 2 Một đội máy cày dự định mỗi ngày cày được 40 ha . Khi thực hiện mỗi
ngày đội đã cày được 52 ha . Vì vậy đội không Những đã cày xong trước
thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa . tính diện tích ruộng mà
đội phải cày theo kế hoạch
Bài 3 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH ( H BC ) cắt tia
phân giác BD của góc ABC tại I . Chứng minh rằng
a/ IA . BH = IH . AB
b/ AB = BH . BC
c/
Bài 4 : Một lăng trụ đứng ABCABCcó đáy là một tam giác đều có cạnh bằng
3cm ; cạnh bên AA= 5cm . Tính diện tích xung quanh ; diện tích toàn phần
và thể tích hình trụ
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2011 – 2012
BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM THÀNH PHẦN

Bài 1

a/ Đ/K : x 1

x = 1 không thỏa mãn ĐKXĐ của phương trình
Vậy : S =
b/ – 5x – ( 2x + 1 )( 3 – x )

Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình đã cho là
c/ Giải phương trình
x – 3 = 9 – 2x khi x – 3 0 x 3 (1)
Và x – 3 = – ( 9 – 2x ) khi x – 3 < 0 x < 3 (2)
1/ x – 3 = 9 – 2x 3x = 12 x = 4 ( nhận )
2/ x – 3 = – ( 9 – 2x ) x – 3 = – 9 + 2x x = 6 ( loại )
Vậy : S =

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

Bài 2
2,5đ
Gọi diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch là x(ha) ĐK : x >4
Thời gian cày theo dự định là ( ngày)
Diện tích thực tế đã cày là : x + 4 (ha)
Thời gian thực tế đã cày là : (ngày)
Theo bài ra ta có phương trình
Giải phương trình ta được : x = 360 ( thỏa mãn x >4 )
Vậy diện tích đội phải cày theo kế hoạch là 360 (ha)

0,5đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

Bài 3
3,5đ
GT :ABC ; Â = 90
AH BC ( H BC )
BD là phân giác của
D AC ; AH cắt BD tại I
KL: a/ IA.BH = IH . AB
b/ AB = BH . BC
C/

Chứng minh :
a/ IA.BH = IH.AB :Xét ABH có BI là phân giác của góc B
( T/c đường phân giác của tam giác )
IA . BH = IH . AB ( đpcm)
b/ AB = BH . BC : Xét hai tam giác : ABC và HBA có
Và ( góc nhọn chung )
( g – g )
c/ : Xét tam giác ABC có BD là phân giác ( 1)
Mà : ( 2)
Từ (1) và (2)

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Bài 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.