Đề thi chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Giao Thủy – Nam Định

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Giao Thủy – Nam Định, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Giao Thủy – Nam Định gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 75 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Dùng một mặt phẳng bất kì cắt một khối bát diện đều ta được khối tứ diện đều
B. Mỗi mặt của hình bát diện đều là một tam giác đều
C. Mỗi đỉnh của hình bát diện đều là đỉnh chung của ba mặt
D. Mỗi mặt của hình bát diện đều là một tứ giác đều
+ Một bể nước có dung tích 1000 lít. Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, ban đầu bể cạn nước. Trong một giờ đầu vận tốc nước chảy vào bể là 1 lít/1phút. Trong các giờ tiếp theo vận tốc nước chảy giờ sau gấp đôi giờ liền trước. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu thì bể đầy nước (kết quả gần đúng nhất)?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
A. 3,14 giờ
B. 4,64 giờ
C. 4,14 giờ
D. 3,64 giờ
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 1 khi x → +∞ và lim f(x) = -1  khi x → -∞. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các đường thẳng y = 1 và y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
B. Các đường thẳng x = 1 và x = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang

Hỏi và đáp