Đề thi casio số 05 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi casio số 05, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài
Bài 1. Thực hiện phép tính và viết kết quả chính xác đến 0,0000001 vào ô trống.

Bài 2. Tìm x biết: (làm tròn đến 0,000001)

(Viết quy trình bấm phím để tìm x)
Bài 3. Cho U1 = 2; U2 = 4 và Un = Un–2 + 2Un-1 với n >2
Viết quy trình bấm phím để tìm Un
Tính U8 và U9
Bài 4. Cho tam giác ABC và AD là đường phân giác. Có góc ACB bằng 200, góc ABC bằng 300 và cạnh BC bằng Hãy tính độ dài độ dài đường phân giác AD.

Lập luận để tìm lời giải và viết quy trình bấm phím để tìm AD.
Bài 5. Cho ABCD là hình vuông có độ dài cạnh là a bằng và MNPQ là trung điểm các cạnh. (Tương tự các hình bên trong là các hình vuông có đỉnh là các trung điểm của các cạnh hình vuông lớn hơn). Hãy tính diện tích phần được tô màu và tính tỉ số diện tích phần được tô màu và phần không được tô màu.

Lập luận để tìm lời giải và viết quy trình bấm phím.

Hướng dẫn:
Bài 1: a) 18,9985404; b)1007012
Bài 2: a) x = 89,109765; b) x1 = 1,56744; x2 = – 0,69972
Bài 3:
U8 = 816; U9 = 1970
Bài 4: 11,88960071
Bài 5:Stô màu =83768,86552; Tỉ số diện tích = 0,523809523

Hỏi và đáp