de thi casio day – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi casio day, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND huyện Quảng Trạch
Phòng giáo dục và đào tạo
Đề Chính thức 02
đề thi học sinh giỏi trên máy tính casio
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài : 150/
Ngày thi: 06/11/2009
Đề thi gồm 1 trang.

Quy định:
Thí sinh được sử dụng máy CASIO: fx-220, fx-500A, fx-500MS, fx-570MS , fx-570ES
Nếu không nói thêm , Mọi bài tính gần đúng lấy đủ các số trên màn hình
Thí sinh không được dùng bút xoá , nếu sử dụng là đánh dấu bài, bài thi sẽ bị huỷ .
Đề bài
Câu 1: (5đ) Tính giá trị của biểu thức :
A = + + + ……
Khi x = 2009
Câu2 (5 điểm) Cho P(x) = x4 +ax3 + 8×2 + bx – 48
Xác định các hệ số a, b . Biết P(x) chia hết cho (x-2) và (x+3).
Với a, b tìm được hãy tìm dư của phép chia P(x) cho (x+5).
Câu 3 (5điểm):
Giải phương trình sau: (kết quả viết dưới dạng phân số)

Câu 4 (5 ): Tìm UCLN và BCNN của :
209865 và 283935 b.4492512 và 5700
c.Tính kết quả đúng của tích sau (Kết hợp trên giấy và máy tính casio)
N = 2222288888 . 222229999
Câu 5 (5 điểm): Dân số của một quôc gia A là 85 triệu người. Tính dân số của nước đó
sau 10 năm. Biết mức tăng dân số trung bình là 1,1%/1năm. (Làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 6: (5điểm) Cho hình chữ nhật có chu vi là 15,356, tỷ số hai kích thước là Tính đường chéo của hình chữ nhật.
Câu 7 (5 điểm) Cho hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau, đáy nhỏ dài 13,54 cm và cạnh bên dài 18,45 cm. Tìm độ dài đáy lớn .
Câu 8: ( 5điểm) Cho biết tỷ số 3x-7 và y- 8 là một hằng số và y = 21 khi x=3. Vậy nếu y=2010 thì x bằng bao nhiêu?
Câu 9 (5 điểm) . Cho tam giác ABC vuông tại A, Có AB =14,568cm; và AC 13,425cm. Kẻ AH vuông góc với BC.
a. Tính BC; AH; HC.
b. Kẻ phân giác BN của góc B, Tính NB. (quả lấy 3 chữ số ở phần thập phân).
Câu 10 5 điểm) Tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau
a)
b)
Câu
Đáp án
Điểm

1
A = 18,557943785
5 điểm

2
a) Vì P(x) chia hết cho (x-2) nên P(2) = 0 hay 8a + 2b = 0
Và P(x) chia hết cho (x+3) nên P(-3) = 0 hay – 27a – 3b = -105
Vậy a,b là nghiệm của hệ :
phím : MODE MODE 1 2 (giải hệ phương trình hai ẩn)
tiếp: = 8 = 2 = 0 = -27 = -3 = -105 = (nhập các hệ số)
(Kq x=7; y = -28)
Vậy, với a = 7 và b = – 28 thì P(x) chia hết cho (x-2) và (x+3)
Với a = 7 và b = – 28 thì P(x) = x4 +7×3 + 8×2 -28x – 48
Gọi r là dư của phép chia P(x) cho (x+5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.