de thi casio 9 hay 12 – 13 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi casio 9 hay 12 – 13, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD & ĐT Tỉnh Hải Dương
Phòng GD & ĐT Cẩm Giàng

đề thi học sinh giỏi
Giải toán trên máy tính cầm tay
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài : 150 phút
Ngày thi: 04- 12 – 2009
Đề thi gồm 01 trang.

Các bài toán đều phải trình bày tóm tắt cách giải trừ các bài chỉ yêu cầu ghi kết quả.
Câu 1 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi kết quả )Cho
Tính giá trị của f(x) = x3+9×2 +ax+b khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5.
Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi kết quả )
a) Tính giá trị biểu thức C = 1+
b) Cho D = ( nN ). Tìm n nhỏ nhất để D > 4.
c) Cho 12+ 22+32+42+… +n2 = 1136275 (nN ). Tìm n ?
Câu 3 ( 6 điểm)Xét dãy (Un); n = 1,2,3,… xác định bởi U0= 2, Un= 3Un-1+2n3-9n2+9n-3
a) Lập quy trình tính Un? b)Tính U20?
Câu 4 ( 3 điểm)( Chỉ ghi kết quả )Tìm thương và dư của phép chia (320+1) cho (215+1)?
Câu 5 ( 4 điểm)Tìm a,b,c biết
Câu 6 ( 7 điểm)
a)Tìm x,y N* thoả mãn b) Tìm x,y,z biết :
Câu 7( 6 điểm)Cho đa thức f(x) khi chia cho x – 3, chia cho x+2 có số dư lần lượt là2009 và 2014, khi chia cho x2 – x – 6 thì được thương là x3+5×2+12x-20. Tìm đa thức f(x) ?
Câu 8( 5 điểm)Cho ABC vuông tại A, phân giác AD, AB = AC = Tính AD ?
Câu 9 ( 7 điểm )Cho ABC có AB =5,9cm , AC = 20,11cm , BC = 22,12cm.
a)Tính diện tích ABC b) Tính các góc của ABC ( làm tròn đến phút ).

Sở GD & ĐT Tỉnh Hải Dương
Phòng GD & ĐT Cẩm Giàng

đề thi học sinh giỏi
Giải toán trên máy tính cầm tay
Năm học 2009-2010
Thời gian làm bài : 150 phút
Ngày thi: 04- 12 – 2009
Đề thi gồm 01 trang.

Các bài toán đều phải trình bày tóm tắt cách giải trừ các bài chỉ yêu cầu ghi kết quả.
Câu 1 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi kết quả )Cho
Tính giá trị của f(x) = x3+9×2 +ax+b khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5.
Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi kết quả )
a) Tính giá trị biểu thức C = 1+
b) Cho D = ( nN ). Tìm n nhỏ nhất để D > 4.
c) Cho 12+ 22+32+42+… +n2 = 1136275 (nN ). Tìm n ?
Câu 3 ( 6 điểm)Xét dãy (Un); n = 1,2,3,… xác định bởi U0= 2, Un= 3Un-1+2n3-9n2+9n-3
a) Lập quy trình tính Un? b)Tính U20?
Câu 5 ( 4 điểm)Tìm a,b,c biết
Câu 7( 6 điểm)Cho đa thức f(x) khi chia cho x – 3, chia cho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.