de thi ca si o lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi ca si o lop 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục và đào tạo tam nông
hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi cấp huyện
môn: giải toán trên máy tính casio lớp 9
năm học: 2009 – 2010

(Hướng dẫn giải trên máy tính fx 570 MS, điểm tối đa là 50 điểm)
Bài1:

Cho đa thức P(x) = 3×3 – 4×2 + 5x + 1.
a. Tính P. (Chính xác đến 0,01)
b. Tìm giá trị của m để P(x) + m chia hết cho x – 2.

7,0đ

a)
(3,5đ)

Tính P2 3 3

1,25đ

4 5 1

1,25đ

1 2
Kq: P= 8,56
1,0đ

b)
(3,5đ)
Đặt Q(x) = P(x) + m. Để cho P(x) + m chia hết cho x – 2 thì Q(2) = 0
m = – P(2)
1,0đ

Tính P(2): 2 3 3 4

1,0đ

5 1 Kq: P(2) = 19
1,0đ

Vậy m = – P(2) = – 19 thì P(x) + m chia hết cho x – 2.
0,5đ

Bài 2:

a/ Tính giá trị biểu thức sau: (Chính xác đến 0.001) b/ Tìm a, b biết rằng:

7,0đ

a/
(4,0đ)
: 20 1 2 5 20
0,75đ

3 20 20
0,75đ

5 2 5 3 5
0,75đ

4 5 10
0,75đ

1 3

Kq: -1,458
1,0đ

b)
(3,0đ)
: 329 1051 3 5

1,5đ

Kq: Vậy a = 7, b = 9
1,5đ

Bài 3:
Cho các số: a1, a2,…, a2008, a2009; biết ak = (với k = 1, 2, 3, …, 2009)
Tính tổng S = a1 + a2 + … + a2008 + a2009.
6,0đ

Ta có: ak =
2,0đ

Do đó với k = 1, 2, 3, …, 2009 thì S = a1 + a2 + … + a2008 + a2009
=
2,0đ

= 1 – =
2,0đ

Bài 4:
a/ Biết sin= 0,2836. (00 < < 900)
Tính M = (Chính xác đến 0,0001).
b/ Biết cos2= 0,5678. (00 < < 900)
Tính N = (Chính xác đến 0,0001).
8,0đ

a)
(4,0đ)

0,2836 3
1,0đ

3 1
0,75đ

3
0,75đ

1 3
0,75đ

1 4 Kq: 0,0266
0,75đ

b)
(4,0đ)

0,5678
0,75đ

1 3
0,5đ

1 3
0,5đ

3 1 1
0,5đ

3 1
0,75đ

1 4
0,5đ

1 4
Kq: 0,2807
0,5đ

Bài 5:
Cho số A = (gồm 2009 chữ số 9).
Hãy so sánh tổng các chữ số của A và của A2.
6,0đ

Ta có: A = 102009 – 1 A2 = 102009.

Hỏi và đáp