de thi ca si o lop 9 co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi ca si o lop 9 co dap an, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng Giáo dục thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THcs
Họ và tên: ……………………………………………………………………………. Ngày sinh ……………………………….
Học sinh lớp: …………………………..Trường………………………………………………………………………………….
Chủ tịch hội đồng chấm thi cắt phách theo dòng kẻ này

đề chính thức đề chẵn
Điểm bài thi
Họ tên giám khảo
Phách

Bằng số

1/

Bằng chữ

2/

Chú ý: 1. Thí sinh chỉ được sử dụng máy tính Casio fx-570MS trở xuống
2. Nếu không nói gì thêm, hãy tính chính xác đến 6 chữ số thập phân.
3. Chỉ ghi kết quả vào ô và không được có thêm ký hiệu gì khác
Đề bài
Kết quả

Bài 1. (2 điểm) Tìm ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất của hai số 12705, 26565.

Bài 2: (2 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có dạng: 1ab = a3+b3+1
Với các số nguyên a,b 0 ( a ( 9 , 0 ( b ( 9

Bài 3. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
C= Với x=0,52 , y=1,23, z=2,123

Bài 4: (3 điểm) Tìm x biết:

Bài 5: (3 điểm) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình 3×3+2,435×2+4,29x+0,58=0

Bài 6: (2 điểm) Tìm nghiệm của phương trình

Bài 7. (2 điểm) Cho dãy số: xn+1 = Với n1. Với x1= costính x50

Bài 8: (2 điểm) Cho dãy số , Tìm U10000 với U1 = ;

Bài 9 . (2 điểm) Tính tỷ lệ diện tính phần được tô đậm và phần còn lại (không tô) bên trong biết rằng các tam giác là các tam giác đều và ABCD là hình chữ nhật và các hình tròn.
A D

Tỉ lệ là: ……………………………

B C

( Giám thị không giải thích gì thêm).

phòng Giáo dục thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THcs

hướng dẫn chấm đề chẵn

Đề bài
Kết quả
Điểm

Bài 1. Tìm ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất của hai số 12705, 26565.
USCLN: 1155
BSCNN: 292215
1.0 đ
1.0 đ

Bài 2: Tìm tất cả các số tự nhiên có dạng 1ab = a3+b3+1
Với các số nguyên a,b 0 ( a ( 9 , 0 ( b ( 9

153 = 53 + 33 +1

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức: C
Với x=0,52 , y=1,23, z=2,123

C = 0.041682

Bài 4: Tìm x biết:

x = – 7836,106032

Bài 5:
Tìm nghiệm gần đúng của phương trình 3×3+2,435×2+4,29x+0,58=0

x = 0,145

Bài 6: Tìm nghiệm của phương trình:

x =0,20

Bài 7. Cho dãy số: xn+1 = Với n1. Với x1= costính x50

x20 =2,449490

Bài 8: Cho dãy số , Tìm U10000 với U1 = ;

2,

Hỏi và đáp