De thi c casio lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De thi c casio lop 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÊ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012 – 2013
MÔN : Giải toán bằng MT CASIO
Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ).

1.( 2 đ ): Tìm số dư trong phép chia:
x5 – 6,723×3 + 1,857×2 – 6,458x + 4,319 cho x + 2,318.
2.( 2 đ ): Tìm hệ số a , b để : 3×3 + ax2 + bx + 9 ( x2 – 9 ).
3.( 2 đ ): Cho hình thang ABCD có AB//CD; Â = = 900 ; = 450. AB = 4,567cm,
AD = 1,234cm . Tính diện tích hình thang ABCD ?
4.( 2 đ ): Cho (ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM = cm, cạnh AB = cm
a. Tính AC = ?
b. Tính diện tích (ABC ?
5.( 2 đ ): a. Cho A= ; b. A = a +
A dạng phân số. Tìm a, b, c, d, e.
6.( 2 đ ): Tìm số dư trong phép chia : 39267735657 cho 4321 .
7.( 2 đ ): Cho a = 1939938 ; b = 68102034 ; c = 510510.
a. Tìm ƯCLN (a,b) = ? b. Tìm BCNN ( b,c) = ?.
8.( 2 đ ): Xác định đa thức A(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d. Biết A(1) = 2 ; A(2) = 5 ;
A(3) = 8 ; A(4) = 11. Tính A(8) = ? ; A(9) = ? ; A( 10) = ?

9.( 2 đ ): Cho hai đa thức :
P(x) = x4 + 5×3 – 4×2 + 3x + m
Q(x) = x4 + 4×3 – 3×2 + 2x + n.
Tìm giá trị của m, n để P(x) và Q(x) cùng chia hết cho x – 5.
10.( 2 đ ): Tính B =

Hỏi và đáp