de thi anh hk – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi anh hk, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

NỘI DUNG ÔN THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIÊNG ANH.9
NĂM HỌC: 2012- 2013
A. Listening: (nghe): Xem các bài nghe từ bài 1 đến bài 5
B. Language Focus: Học từ vựng từ bài 1 đến bài 5
Bài 1: correspond, impressed, mosque, pray, climate, religion, Islam, Buddhism, population,
separate = divide (into), compulsory,
Bài 2: poet, poem, tunic, inspiration, ethnic, minorities, pattern, design, designer, alternative,
announcement, entrance, fair, doll, material, sailor, wear out, embroider, label, style, argue,
argument, encourage, equal, bear, freedom, confident,
Bài 3: exchange, maize = corn, part – time, grocery store, baseball, hot dog, member, rout,
pond, pick somebody up,, parking lot = car park, journey, bamboo forest, banyan tree, shrine,
snack, river bank, blanket, lay out – (laid), gather= collect, site, catch
Bài 4: written examination, oral examination, college, candidate, examiner, aspect, scholarship,
abroad, dormitory, campus, reputation, native speaker, persuade, introduce, international bank,
national bank, forget – forgot – forgotten, terrible, council, intermediate, advanced, well-qualified,
academy, tuition, request, detail, fee, edition, express, exactly, polite
Bài 5: a crier, shout, variety, channel, remote control, benefit, documentary, violent, informative,
assignment, century, newsreel, appear, telegraph, journalism, forum, surf, deny= refuse, get access to,
spam, alert, wander

I. Tenses: (CÁC THÌ)
Thì hiện tại đơn ( simple present tense): nhận biết:often, usually, always, sometimes, never, seldom, everyday……..
a. TO BE:
S + am / is / are………….

S + am not / is not / are not….

Am / Is / Are + S …………..?
b.Động từ thường:
S + V / V ( s/ es )……………

S + do not / does not + V (inf)…….

Do / Does + S + V ( inf )……..…. ?
Lưu ý: I/ We/ You/ They + V
She/ He/ It + V(es/ s) –nếu động từ tận cùng là: o, sh, ss, ch, x, z thì ta thêm “es”
2 Thì quá khứ đơn ( simple past tense) :yesterday, last, ago, in + năm trong quá khứ…. …
TO BE :
S + was / were………….

S + was not / were not…..

Was/ Were + S……….. ?
Động từ thường:
S + V ( ed / 2 )………………

S + did not + V (inf )…………

Did+ S + V ( inf ) ………….?
Lưu ý: I/ She/ He/ It + was
We/ You/ They + were
3. Thì tương lai đơn ( simple future): tomorrow, next, tonight,….
S + will + V ( inf )………. S + will not + V ( inf )……. Will + S + V ( inf )………?
4. Thì hiện tại tiếp diễn ( present progressive tense) now, right now, at the moment, at present,….
S + am / is / are + V-ing……. S + am not / is not / are not + V-ing…..
Am/ Is / Are+ S + V-ing………?

5. Thì quá khứ tiếp diễn ( past progressive tense): at that time, then, at + giờ + yesterday / last
S + was / were + V-ing……… S + was not / were not + V-ing….

Was / Were+ S + V-ing…………?
6. Thì hiện tại hoàn thành ( present perfect tense): since , for , lately , recently , yet , already , up to now , several times ,… ..
S + have / has + V(ed/3)………. S + have not / has not + V ( ed/3)………
Have / Has + S + V (ed/3) …………?
Lưu ý: I/ We/ You/ They + have
She/ He/ It + has
II. Wish– sentence: ( câu ao ước) – Xem bài tập 1 trang 28-29 –SGK

Loại I

S + WISH (es)
S + be ( were )
S + V ( 2/ed ) now, today
S + did not + V ( inf )

S + would/ could + V ( inf ) -tomorrow, tonight

EX

Hỏi và đáp