Đề Thi Amsterdam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề Thi Amsterdam, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÁC ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI -AMSTERDAM
Năm 2005

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM

Ngày thi : 14/6/2005
ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN : TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên thí sinh : …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………….
Học sinh trường tiểu học: …………………………

Phần 1:
+ Điểm mỗi bài là 1 điểm
+ Học sinh chỉ viết đáp số vào ô trống bên phải, không cần giải thích

Bài 1. Tính:

Bài 2. Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia 5 dư 4, chia 8 dư 4 và hiệu của các thương bằng 426.

Bài 3. Một người đi ô tô từ A đến B với vận tốc 40km/giờ, từ B về A bằng xe máy với vận tốc 30km/giờ, sau đó lại đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trong cả quá trình đi.

Bài 4. Cho hình thang ABCD (hình vẽ).
Biết diện tích các tam giác AED là 2cm2
và BFC là 3cm2. Tính diện tích tứ giác MENF

Bài 5. Biết a >1 và , tìm

Bài 6. Hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Đổ từ thùng 1 sang thùng 2 số lít dầu bằng số dầu ở thùng 2. Sau đó đổ từ thùng 2 sang thùng 1 số lít dầu bằng số dầu đang có ở thùng 1 thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tính số lít dầu ở mỗi thùng lúc đầu.

Bài 7. Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 9 km/h và ngược dòng từ B về A với vận tốc 4,5 km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 1 giờ 45 phút, tính quãng đường AB ?

Bài 8. Phải xếp bao nhiêu hình lập phương nhỏ có cạnh 1 cm để được một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 294 dm2

Bài 9. Tìm x biết:

Bài 10. Bảy năm về trước tổng số tuổi của ba mẹ con bằng 48. Sáu năm sau tuổi mẹ hơn con nhỏ 30 tuổi và hơn con lớn 24 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay ?

Phần 2: Bài tập học sinh phải trình bày lời giải (mỗi bài 2,5 điểm)
Bài 1. Có 6 các bạn thi giải Toán, mỗi người phải làm 6 bài. Mỗi bài đúng được 2 điểm, mỗi bài sai bị trừ 1 điểm, nhưng nếu số điểm bị trừ nhiều hơn số điểm đạt được thì học sinh đó bị coi là 0 điểm. Có thể chắc chắn ít nhất hai các bạn có số điểm bằng nhau được không? Giải thích tại sao?
Bài 2. Bạn Xuân mua sách Toán và Văn hết 70500 đồng, bạn đọc Hạ mua sách Toán và Văn hết 64500 đồng. Biết mỗi quyển sách Toán giá 7500 đồng, sách Văn giá 6000 đồng và số sách Toán của các bạn này bằng số sách Văn của bạn kia. Hỏi bạn đọc Xuân mua bao nhiêu sách Toán và bao nhiêu sách Văn
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
Năm 2006

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM

Ngày thi : 20/6/2006
ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
MÔN : TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên thí sinh : …………………………………….
Ngày sinh: …………………………………………….
Học sinh trường tiểu học: ……………………………

—————————————————————————————————–

Phần 1:
+ Điểm mỗi bài là 1 điểm

Bài 1. Thực hiện phép tính

Bài 2. Tìm x biết:

Bài 3. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số đó thì được một số có 3 chữ số và gấp 9 lần số ban đầu

Bài 4. Phải cần ít nhất bao nhiêu chữ số 8 để tạo thành ra các số có tổng bằng 1000

Bài 5. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Hỏi một đám bèo tự trôi từ A đến B mất bao nhiêu giờ ?

Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng thêm 1m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 26m2. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu

Bài 7. Cho tam giác ABC có
diện tích bằng 18cm2.
Biết

Hỏi và đáp