de thi 8 tuan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi 8 tuan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề thi 8 tuần kỳ1 lớp8 năm học:2006-2007

A.Phần trắc nghiệm: (2điểm)
Câu1: (1điểm) Điền các biểu thức thích hợp vào ô trống:
a/ 25×2 – ( + 16 =(( – 4)2
b/ (x +(2)(( – () =x2- 2
c/ (3x + y)( ( -( + ( ) = 27×3 + y3
d/ ( 4xy2 + ( ): 2y = ( + x

Câu 2: (1điểm) Đánh dấu(x) thích hợp vào ô đúng sai.

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hình thang cân là hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

2
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.

3
Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

4
Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.

B. Phần tự luận: (8điểm)
Câu1: (1,5điểm) Tính giá trị biểu thức
P =(2x -3)(4×2 + 6x +9) tại x=1/2.

Câu2: (2điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử.
a/ 3×2 -3xy – 5x + 5y.
b/ 3×2 + 6xy + 3y2 – 3z2.
c/ x3 -2×2 +x
d/ x2 –x – 6.

Câu3: (1,5điểm) Tìm x biết
a/ 5x.(x -2000) –x + 2000 = 0
b/ 3x.(12x – 4) -9x(4x – 3) = 30

Câu4: (3điểm)
Cho hình binh hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng:
a/ AI // CK.
b/ DM=MN=NB.
c/ Các đường thẳng AC, IK, BD đồng quy.

Hỏi và đáp