de thi 02-03 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de thi 02-03, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kì 1năm 2002-2003
Câu 1:
Nêu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu ‘+’ và đằng trước có dấu “-“
Áp dụng: Bỏ ngặc rồi tính
-( – ) + ( – )
Câu2 ;
Thực hiện phép tính :
a, 3 . + ( -2 ) :2
b, ( – 0.4) -2 ( – )
Câu 3:
Tìm x biết;
a, -x =
b, x+ -5 = – 2
Câu 4:Tìm x,y,z
= = và x – y = 2

Câu 5:
Cho tam giácABCcó góc A là góc nhọn.Vẽ các đường cao BH và CK.Trên tia đối của tia BH lấy điểm M sao cho BM =AC .Trên tia đối của tia CK lấy điểm N sao cho CN=AB .Chứng minh:
a, Góc ABH=gócACK
b, Tam giácABM=Tam giácNCA
c, AM vuông góc AN

Chuyên đề: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Bài 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C = (x + 2)/|x| với x là số nguyên.
Bài 2: Cho |a – c| < 3, |b – c| < 2. Chứng minh rằng: |a – b| < 5.
Bài 3: Đưa biểu thức A về dạng không chứa dấu GTTĐ:
A = |2x + 1| + |x – 1| – |x – 2|.
Bài 4: Tìm x trong các đẳng thức sau:
a) |x + 1,3| = 3,3; b) |x – | – = 0; c) |5,6 – x| = 4,6;
d) |x – 1| = 2x. e) | x – 3 | = | 4 – x | ; f) |2x + 4,5| – |x – 2,7| = 0.
Bài 5: a) Tìm cặp số hữu tỷ x và y thoả mãn: | x – 1,38| + | 2y + 4,2 | = 0.

Bài 6: Tìm tất cả các số a thoả mãn một trong các điều kiện sau:
a) a = |a|; b) a |a|;
d) |a| = – a; e) a |a|.
Bài 7: Tìm giá trị của các biểu thức sau:
a) B = 2|x| – 3|y| với x = 1/2; y = -3.
b) C = 2|x – 2| – 3|1 – x| với x = 4;

Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:
a) |a| + a; b) |a| – a; c) |a|.a;
d) |a|:a; e) 3(x – 1) – 2|x + 3|; g) 2|x – 3| – |4x – 1|.

Bài 9: Bổ sung thêm các điều kiện để các khẳng định sau là đúng:
a) |a| = |b| a = b; b) a > b |a| > |b|.
Bài 10: Cho |x| = |y| và x 0. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
a) x2y >0; b) x + y = 0; c) xy < 0;
d) e)
Bài 11: Tìm x trong các đẳng thức sau:
a) |2x – 3| = 5; b) |2x – 1| = |2x + 3|;
c) |x – 1| + 3x = 1; d) |5x – 3| – x = 7.
Bài 12: Tìm các số a và b thoả mãn một trong các điều kiện sau:
a) a + b = |a| + |b|;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.