Đề tham khảo TS vào 10 chuyên cực khó – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề tham khảo TS vào 10 chuyên cực khó, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán
Năm học :2013-2014
Thời gian làm bài :150 phút
Câu 1 : (3Đ)
1/Đặt a=3 ,b=
Chứng minh rằng :

2/Chứng minh rằng :
3/Gỉai phương trình :

Câu 2 : (2Đ)
1/Cho a,b,c là các số không âm thỏa mãn ab+ac+bc>0 .Chứng minh rằng :
≥10
2/Gỉai hệ phương trình :

Câu 3 : (2Đ)
1/Cho a.b.c là các số thực phân biệt sao cho các phương trình :x2+ax+1=0 và x2+bx+c=0 có nghiệm chung .Đồng thời các phương trình x2+x+a=0 và x2 +cx+b=0 cũng có nghiệm chung .Tính a+b+c
2/Tìm tất cả các cặp số nguyên (a;b) nghiệm đúng điều kiện : (a-1)2(a2+9)=4b2+20b+25
Câu 4: (1Đ)
Từ 1 điểm A ngoài (O;R) ,kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) sao cho B và C là tiếp điểm và 1 cát tuyến ADE đến (O) sao cho D và C nằm ở 2 mặt phẳng bờ OA khác nhau .Vẽ đường kình EI của (O) .Vẽ EH vuông góc với BC tại H ,DH cắt (O) tại K .Chứng minh : OA là tia phân giác của góc IAK
Câu 5: (1Đ)
Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB

Hỏi và đáp