Đề tham khảo – Toán9 – HK2(2008-2009) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề tham khảo – Toán9 – HK2(2008-2009), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A/. HỆ PHƯƠNG TRÌNH :
I/. Kiến thức cơ bản :
* Với hệ phương trình : ta có số nghiệm là :
Số nghiệm
Vị trí 2 đồ thị
ĐK của hệ số

Nghiệm duy nhất
D1 cắt D2

Vô nghiệm
D1 // D2

Vô số nghiệm
D1 D2

II/. Các dạng bài tập cơ bản :
Dạng 1 : Giải hệ phương trình (PP cộng hoặc thế )

1).
Cộng từng vế của (3) và (4) ta được :
7x = 21 => x = 3
Thay x = 3 vào (1) => 6 + 3y = 6 => y = 0
Vậy ( x = 3; y = 0) là nghiệm của hệ PT

2
Từ (2) =>y = 6 – 3x (3)
Thế y = 6 – 3x vào phương trình (1) ta được :
7x – 2.(6 – 3x) = 1 => 13x = 13 => x = 1
Thay x = 1 vào (3) =>y = 6 – 3 = 3
Vậy ( x = 1; y = 3) là nghiệm của hệ phương trình.
Dạng 2 : Tìm tham số để hệ PT thoả đk của đề bài
1). Cho hệ phương trình:
Với giá trị nào của m thì hệ phương trình :
– Vô nghiệm – Vô số nghiệm .
Giải :
♣ Với m = 0 hệ (*) có 1 nghiệm là (x =5; y=
♣ Với m khi đó ta có :
– Để hệ phương trình (*) vô nghiệm thì :

(thoả)
Vậy m = 2 thì hệ phương trình trên vô nghiệm
– Để hệ phương trình (*) có vô số nghiệm thì :

(thoả)
Vậy m = – 2 thì hệ phương trình trên có vô số nghiệm
2) Xác định hệ số a; b để hệ phương trình :
(I) có nghiệm (x = 1; y = -2)
Giải :
Thay x = 1; y = -2 vào hệ (I) ta được :

Vậy a = -4 ; b = 3 thì hệ có nghiệm (1;-2)
III/. Bài tập tự giải :
1). Giải các hệ phương trình :
abc).
2). Cho hệ PT :
a). Với m = 3 giải hệ PT trên.
b). Tìm m để hệ PT có một nghiệm duy nhất, có VSN

B/. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI :
I/. Kiến thức cơ bản :
1).Công thức nghiệm & công thức nghiệm thu gọn
Với phương trình : ax2 + bx + c = 0 () ta có :
Công thức nghiệm
Công thức nghiện thu gọn (b chẳn; b’=)

– : PTVN
– : PT có n0 kép

– : PT có 2 n0

– : PTVN
– : PT có n0 kép

– : PT có 2 n0

* Ghi nhớ : Các trường hợp đặc biệt
☺Nếu a + b + c = 0 =>PT có hai nghiệm là :

☺Nếu a – b + c = 0 =>PT có hai nghiệm là :

2). Hệ thức Viét :
* Nếu x1; x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 () thì tổng và tích của hai nghiệm là :
II/. Các dạng bài tập cơ bản :
♣ Dạng 1 : Giải phương trình

1). 4×2 – 11x + 7 = 0 (a = 4; b = – 11; c = 7)
* Cách 1 : Sử dụng công thức nghiệm

Vì nên phương trình có 2 nghiệm là :
;
* Cách 2 : Trường hợp đặc biệt
Vì a + b + c = 4 + (-11) + 7 = 0
Nên phương trình có 2 nghiệm là :

2). (*) – TXĐ :
(*)

Vì a – b + c = 2 – (– 1) – 3 = 0
Nên phương trình có 2 nghiệm là :
3). 3×4 – 5×2 – 2 = 0 (**)
Đặt X = x2 ( X 0)
(**)
X1 = 2 (nhận) và X2 = (loại)
Với X = 2 =>x2 = 2 x =

♣ Dạng 2 : Phương trình có chứa tham số

VD : Cho PT : x2 – 4x + 2m – 1 = 0
Tìm m để phương trình : – Vô nghiệm
– Có nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.