đề tham khảo thi tuyển sinh vào 10-môn Toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đề tham khảo thi tuyển sinh vào 10-môn Toán, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10-môn Toán
Năm học:2015-2016 Thời gian làm bài:120 phút

Câu 1:(1.5Đ) Giai các phương trình và hệ phương trình:
3/ 4/
Câu 2:(1.25Đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parbol (P) y=ax2 và đường thẳng (D) có dạng y=bx+c
1/Xác định (P) và (D) biết (P) đi qua A(-10;100) ,(D) song song với đường thẳng y=x-15 và (D) cắt đường thằng y=2x-2 tại điểm có tung độ là 6
2/ Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán
Câu 3:(0.75Đ)Trong 1 hình chữ nhật ,nếu tăng chiều rộng thêm 1 đoạn là 1cm ,giảm chiều dài xuống 1 đoạn là 4cm thì diện tích lúc sau bé hơn diện tích lúc đầu là 6cm2 ,đồng thời độ dài đường chéo giảm đi 1 đoạn là 3cm .Tìm độ dài các cạnh hình chữ nhật ban đầu?
Câu 4:(1Đ)Hãy rút gọn các biểu thức sau:
A= B=
Câu 5:( 1Đ) Cho P=
1/Tìm điều kiện xác định của P rồi rút gọn P
2/Tìm tất cả giá trị của x để P>2
Câu 6:(1Đ) Cho phương trình:
1/Tìm m để phương trình đã cho có 1 nghiệm duy nhất
2/Tìm m để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt ,trong đó có đúng 2 nghiệm và đều lớn hơn 2 và thỏa mãn:
Câu 7:(3.5Đ)Từ 1 điểm A ngoài (O;R) ,Kẻ tiếp tuyến AB đến (O) với B là tiếp điểm .Kẻ BH vuông góc với OA tại H ,BH cắt (O) tại C
1/Chứng tỏ:AC là tiếp tuyến của (O) suy ra tứ giác OBAC nội tiếp được
2/Xác định vị trí của A để diện tích tam giác ABC là
3/Vẽ cát tuyến ADE đến (O) sao cho AD

Hỏi và đáp