Đề tham khảo thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề tham khảo thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tham khảo thi tuyển sinh 10-môn toán
Năm học :2014-2015
Thời gian làm bài :120 phút ( không kể thời gian phát đề )
Câu 1 :(2Đ) Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
1/ 2/
3/ 4/
Câu 2 :(1.5Đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) y=(a-3b)x2 và đường thẳng (D) y=12a+b-3-x(8b-a)
1/Xác định a,b biết (P) đi qua điểm A (3;9) và (D) đi qua (5;-10)
2/Với a và b vừa tìm được :
*Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán
*Lập phương trình đường thẳng biết rằng cắt (P) tại điểm có tung độ là 1 và song song với đường thẳng y=2x+5.Vẽ trên hệ trục tọa độ
Câu 3 :(1.5Đ) Hãy rút gọn các biểu thức sau :
A= Với
B=
Câu 4:(1.5Đ) Cho phương trình :
1/Tìm m để phương trình đã cho có ít nhất 1 nghiệm dương
2/Tìm hệ thức liên lạc giữa tổng và tích 2 nghiệm không phụ thuộc vào m
3/ Gọi và là 2 nghiệm của phương trình .Tìm m để

Câu 5:(3.5Đ)Từ 1 điểm A ngoài (O;R) ,kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) với B và C là tiếp điểm và cát tuyến ADE đến (O) (AD

Hỏi và đáp