Đề tham khảo thi HKII-toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề tham khảo thi HKII-toán 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kỳ II- Toán 9
Thời gian làm bài:120 phút

Câu 1:(2Đ)Giai các phương trình và hệ phương trình:
1/ 2/
3/ 4/
Câu 2:(1.5Đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đồ thị (P) y=ax2 và đường thẳng (D) y=(3k-2)x+k+1 (a và k là tham số) 1/Xác định (P) và (D) biết (P) đi qua A(-8;64) ,(D) đi qua B(-5;-3)
2/Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ,tìm tọa độ giao điểm của chúng bằng phép toán
3/Lập phương trình đường thẳng (E) biết (E) cắt (D) tại điểm có hoành độ là 2 và (E) tiếp xúc với (P)
Câu 3:(1Đ) có 2 vòi nước A và B chảy vào bể .Biết nếu để cả 2 vòi chảy cùng một lúc thì sau 2 giờ 24 phút thì đầy bể .Nếu chỉ cho vòi A chảy trước một phần ba bể ,sau đó mới bật cho cho vòi B chảy thì sau 8 giờ bể sẽ đầy .Hỏi nếu mỗi vòi nước chảy riêng thì sau mấy giờ bể sẽ đầy
Câu 4:(1.5Đ) Cho phương trình:x2-5x+2m-3=0 (m là tham số) 1/Tìm m để phương trình đã cho luôn có nghiệm
2/Tìm m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt sao cho cả 2 nghiệm đó đều lớn hơn 1
3/Tìm m để :
Câu 5:(4Đ)Từ 1 điểm A ngoài (O;R) sao cho OA>2R ,Kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O;R) với B và C là tiếp điểm .Kẻ dây cung BM//AC ,AM cắt (O) tại I
1/Gỉa sử tam giác BMC đều .Tính diện tích phần giới hạn bởi cung nhỏ BC và 2 đường thẳng AB,AC
2/OA cắt BC tại H .Chứng tỏ:Tứ giác MOHN nội tiếp
3/BN cắt OA tại S và cắt AC tại I .Chứng tỏ:BC2=2BN.BI
4/CN cắt HI tại E,BE cắt (O) tại F.Chứng tỏ:Đường tròn ngoại tiếp tam giác CIF tiếp xúc với đường thẳng IH
5/FH cắt (O) tại G ,BO cắt CG tại T.Chứng tỏ:S là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác BTC

Hỏi và đáp