Đề tham khảo thi HKI-Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề tham khảo thi HKI-Toán 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ I –toán 9
Năm học:2016-2017 Thời gian làm bài:120 phút

A/Đại số (5.75Đ)
Câu 1:(0.5Đ) Tìm a để các biểu thức sau có nghĩa:
1/ (0.25Đ) 2/ (0.25Đ)
Câu 2:(1.75Đ) Rút gọn các biểu thức sau:
1/ (0.25Đ) 2/ (0.5Đ)
3/ (0.5Đ) 4/ (0.5Đ)
Câu 3:(0.75Đ) Gỉai các phương trình sau:
1/=2x-7(0.25Đ) 2/ (0.5Đ)
Câu 4:(1.25Đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các đường thẳng(d) y=x+80 ,(d2) y=(2m-3).x-2m-2 (m là tham số)
1/Xác định (d1) biết (d1)//(d) và d1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3(0.25Đ)
2/Xác định (d2) trong trường hợp d2 đi qua A (4;4) .(0.25Đ) .Khi đó vẽ (d1) và (d2 ) trên cùng hệ trục tọa độ (0.5Đ) và tìm tọa độ giao điểm bằng phép toán (0.25Đ)
3/Tìm điểm cố định mà (d2) luôn đi qua với mọi m (0.25Đ)
Câu 5:(1Đ)Cho biểu thức:
A= Với x>0,x#1
Rút gọn A (0.75Đ) rồi tìm các giá trị x sao cho A>1 (0.25Đ)
Câu 6:(0.5Đ)Tìm giá trị nhỏ nhất của B=17x-12 với x>2
B/Hình học :(4.25Đ)
Câu 1:(0.75Đ)Cho hình chữ nhật ABCD .Kẻ BH_|_AC tại H .Biết HC=7.2cm và diện tích tam giác BHC là 34.56cm2
Tính tan ACB (0.25Đ), diện tích hình chữ nhật ABCD (0.25Đ) , HD (0.25Đ)
Câu 2:(3.5Đ)Cho đường tròn tâm O, đường kính AB .Trên (O) lấy 1 điểm C sao cho AC>BC .Gọi I là trung điểm của AC .Tiếp tuyến tại A của (O) cắt OI tại D
1/Chứng tỏ:CD là tiếp tuyến của (O) (0.5Đ) và ΔOBI~ΔODB (0.5Đ)
2/Kẻ IN_|_AD tại N ,BD cắt AC tại E .Đường thẳng qua C vuông góc với BD cắt AB tại M .Chứng tỏ :ΔABI~ΔACM (0.5Đ) suy ra tứ giác ANIM là hình chữ nhật(0.5Đ)
3/Đường thẳng qua E song song với OD cắt CD tại H .Đường thẳng qua H song song với OC cắt AC tại K .Chứng tỏ:I là trung điểm của EK (0.25Đ) suy ra DK cắt BI tại điểm G nằm trên đường tròn (O) (0.5Đ)
4/AG cắt DI tại Q .Đường thẳng qua E song song với AB cắt OD tại S .Chứng minh rằng :HI_|_CQ (0.25Đ) và MD_|_NS (0.5Đ)

——–&&&———-HẾT ĐỀ THI———&&&———-

Hỏi và đáp