DE THAM KHAO THI HKI TOAN 9 DONG THAP – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DE THAM KHAO THI HKI TOAN 9 DONG THAP, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (2,0 điểm)
Em hãy cho biết tồn tại khi nào?
Áp dụng: Tìm giá trị của x để có nghĩa.
Tìm căn bậc hai của 16
Thực hiện phép tính
2
Bài 2: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức A với x>0 ; x 1
Bài 3: (2,0 điểm) Cho hàm số y = (m+1)x – 2 (d )
Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho đồng biến?
Biết rằng đồ thị hàm số (d) đi qua điểm A(-2;2) Tìm m.
Vẽ đồ thị của hàm số với m vừa tìm được.
Bài 4: (1,0 điểm)Tìm m để đồ thị của hai hàm số bậc nhất y= 3mx+1 và y= (m-1)x-3 là hai đường thẳng cắt nhau.
Bài 5: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông ABC biết rằng: AB = 12cm, AC = 5cm
Bài 6: (3,0 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi At và Bt’ tương ứng là tiếp tuyến tại A và B của nửa đường tròn đó. C là điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn sao cho tiếp tuyến tại đó cắt At và Bt’ lần lượt tại D và E khác với A và B. Gọi M là giao điểm của AE và BD. Chứng minh rằng:
AD + BE = DE
CM //AD
Xác định vị trí của D, E sao cho độ dài DE ngắn nhất.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: ( 3,0 điểm)
Tìm x để có nghĩa.
Tìm các căn bậc hai của 49.
Thực hiện phép tính sau:

Chứng minh: , với và

Câu 2: ( 3,0 điểm)
Cho hàm số y = (m + 1)x + 3
Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất một ẩn?
Xác định m để hàm số đã cho đồng biến trên R.
Xác định m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 1
Vẽ đồ thị hàm số với m = – 3
Câu 3:(1,5 điêm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, trong đó AB = 9cm, AC = 12 cm.
Tính tanB, từ đó suy ra cotC
Vẽ đường cao AH (), Tính độ dài cạnh AH.
Câu 4:(2,5 điểm)
Cho (O ;R), dây AB không phải là đường kính. Gọi H là trung điểm của AB, tia OH cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.
OC có vuông góc với AB không ? Vì sao ?
So sánh : OB và OC
Cho bán kính của đường tròn bằng 15cm, AB = 24cm. Tính độ dài OH.
Vẽ đường kính AOD của đường tròn (O). Chứng minh CO // BD.

ĐỀ SỐ 3
Bài 1: (2 đ) Tính
a/
b/
c/ với x
Bài 2: (1đ) Tìm x biết

Bài 3: (1đ) Cho ba hàm số
y = -5x + 2 y = x2 + 4 y = 3x – 1
a/ Hàm số nào là hàm số bậc nhất?
b/ Đồ thị hai hàm số y = -5x +2 và y = 3x – 1 là hai đường thẳng song song, trùng nhau hay cắt nhau? Vì sao?
Bài 4: (1đ) Xác định hàm số y = ax – 6 biết đồ thị hàm số đi qua A(2;4)
Bài 5: (1đ) Cho hai hàm số bậc nhất
y = 4mx – 3
y = (m – 6)x + 3
Định m để đồ thị hai hàm số là hai đường thẳng song song
Bài 6 (1.5 đ) Cho hình sau

Biết BH = 9 cm , HC = 16 cm .Tính a/ AH
b/ góc B ( làm tròn độ )
Bài 7 (2.5 đ): Cho đường tròn (O; R) và điểm M ở bên ngoài đường tròn .Kẻ các tiếp tuyến MA , MB với đường tròn (A , B là tiếp điểm )
a/ Chứng minh OM vuông góc với AB
b/ Vẽ đường kính BC. Chứng minh AC song song với OM
c/ Tính AB biết OA = 3 cm , OM = 5 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.