Đề tham khảo kiểm tra HKII-toán 9 (Đề 10) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề tham khảo kiểm tra HKII-toán 9 (Đề 10), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tham khảo kiểm tra HKII –toán 9 (Đề 10)
Năm học : 2013-2014 Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1 : (2Đ) Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
1/ x4 -10×2 -11=0
2/ x -8 + 2x -8 = x-6
x-6 x+8
3/ x2 +y2 = 2(x+y)
Xy = 4
4 / x – y4 = 1
2x+ 3y4 = 7
Bài 2 : (1.5Đ) Cho hàm số (D) y =2x+1 và đồ thị (P) y =3×2
1/Vẽ (D) và (P) trong cùng hệ trục tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm bằng phép tính
2/ Cho (P2) y= (m-1)x2 .Biện luận vị trí tương đối của (P) và (P2)
Bài 3 : (1.5Đ) Gỉai bài toán sau :
Bài 1/ Một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng nứa chu vi hình chữ nhật trừ đi 1cm .Biết chiểu dải hơn chiều rông là 2cm .Tính diện tích hình chữ nhật
2/ một hình chữ nhật khác có diện tích bằng nửa diện tích hình chữ nhật trên .Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi hình chữ nhật này
Bài 4 ; (1Đ) cho biết sina- cosa =m (m>0) .Tính sin6a-cos6a theo m
Bài 5 : (4Đ) Cho đường tròn tâm O ,đường kính AB .Trên đường tròn lấy 1 điểm C sao choAC>BC. Vẽ CH vuông góc với AB tại H .Gọi M là điểm đối xứng B qua C , N là điểm đối xứng C qua A , AB cắt MN tại E
1/Chứng minh : Tam giác MHN vuông
2/ Đường thẳng qua M vuông góc với MN cắt CE tại I .Tiếp tuyến tại B của (O) cắt HI tại K .Đường thẳng qua H vuông góc với EK cắt BK tại D .Chứng minh : DM vuông góc với EC
3/ Dựng hình bình hành ADBJ ,EJ cắt CH tại S .Chứng minh : CS=CH+BD
4/ AC cắt BK tại L , DS cắt BC tại Q và CD cắt AB tại P .Chứng minh : Đường thẳng qua B vuông góc với OL đi qua trung điểm của PQ
5/ C nằm ở vị trí nào để diện tích tam giác BMN lớn nhất ?
******************** Hết ***********
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Hỏi và đáp