De thai binh 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De thai binh 2017-2018, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2.0 điểm)
a) Tìm để hàm số đồng biến trên tập
b) Giải hệ phương trình:
Câu 2 (2.0 điểm)
Cho biểu thức (với ).
a) Rút gọn biểu thức
b) Tìm sao cho
Câu 3 (2.0 điểm)
Cho phương trình
a) Giải phương trình với
b) Chứng minh rằng với mọi phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Giả sử hai nghiệm là , khi đó tìm để
Câu 4 (3.5 điểm)
Cho tam giác có ba góc nhọn , dựng vuông góc với tại điểm . Gọi theo thứ tự là hình chiếu của điểm trên và . Đường thẳng cắt đường thẳng tại điểm . Trên nửa mặt phẳng bờ chứa điểm vẽ nửa đường tròn đường kính . Qua kẻ đường thẳng vuông góc với cắt nửa đường tròn nói trên tại điểm
a) Chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh
c) Chứng minh .
d) Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác Chứng minh rằng
Câu 5 (0.5 điểm)
Cho tam giác là điểm bất kì nằm trong tam giác. Kéo dài cắt tại , cắt tại , cắt tại . Chứng minh:
— HẾT —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.