Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi thử môn Toán xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Bắc Ninh mã đề 115 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 25/01/2018 (sau ngày công bố đề minh họa 2018 1 ngày), nội dung đề có cả chương trình Toán 11 và Toán 12 theo đúng như định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề tập huấn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán:
+ Cho hình vuông C1 có cạnh bằng a. Ngưới ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành 4 phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C2 (hình vẽ). Từ hình vuông C2 lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông C1, C2, … , Cn, …. Gọi Si là diện tích của hình vuông Ci (i = 1, 2, 3, …). Đặt T = S1 + S2 + … + Sn + … Biết T = 50/3, tính a?
+ Một cái phễu có dạng hình nón có chiều cao là 20cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10cm (Hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật phễu lên (Hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
A. Góc giữa hai mặt phẳng luôn là góc nhọn.
B. Góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (R) khi mặt phẳng (Q) song song hoặc trùng với mặt phẳng (R).
C. Góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (R) thì mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (R).
D. Góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt song song với hai mặt phẳng đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.