ĐỀ T7 KSCL GIƯA HKII – CƯC CHẤT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ T7 KSCL GIƯA HKII – CƯC CHẤT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thái Thành
ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KỲ II
MÔN TOÁN – KHỐI 7
Thời gian làm bài 75 phút

I.Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu1 (3 đ): Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số ( n)
6
3
4
2
6
5
5
8
1
N= 40

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 7 B. 4 ; 8 C. 11 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 3 là của giá trị:
A. 5 B. 10 C. 9 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D. 6
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C. 8 D. 9
6. Tổng các tần số của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C . 8 D. 10

Câu 2. Nếu y = f(x) = 2x thì f(3) = ?
A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

Câu 3: ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:
A. 1480 B. 380 C. 142 D. 1280
Câu 4: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:
A. 800 B. 1000 C. 500 D. 1300
II.Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: a)Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 4, 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác biết rằng chu vi của tam giác đó là 48 cm
b)Tìm x, y, z biết và 5z – 3x – 4y = 100
Bài2:Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
10
13
15
10
13
15
17
17
15
13

15
17
15
17
10
17
17
15
13
15

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu
c/ Tính số trung bình cộng
d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng bảng “tần số”
Bài 3:Cho tam giác ABC vuông tại A, có và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
1/ Chứng minh: ABD = EBD.
2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.
3/ Tính độ dài cạnh BC.

Đáp án.
TRẮC NGHIỆM : (3 đ) câu1:1,5 điểm(mỗi câu dúng 0,25Điểm)
Câu2,3,4: mỗi câu 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
B
A
C
C
D
C
B
A

bài
Đáp án
Số điểm

1
a)Gọi độ dài ba cạnh của một tam giác lần lươt là a, b, c (cm)
Theo bài ra: và a + b + c = 24
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
=
=2 a = 2 . 3 = 6 =2 b = 2 . 4 = 8
=2 c = 2 . 5 = 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.