DE SO 1KIEM TRA CHUONGI-VOTHISAU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE SO 1KIEM TRA CHUONGI-VOTHISAU, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra 45’(ĐỀ I )
Môn đại số khối 7- Trường THCS Võ Thị Sáu –NHA TRANG
Ngày : 11/ 11 / 2009
I >PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
* Câu 1: (2đ) Tính giá trị của biểu thức:

* Câu 2: (3đ) Tìm x, biết:

* Câu 3: (2đ)
Lớp 7A có tỉ số học sinh nữ và số học sinh nam là 4 : 5. Tính số học sinh lớp 7A biết rằng số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4?
II >PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
* Câu 1: Chọn câu trả lời sai.
A. 0 N
B. 0 Z
C. 0 I
D. 0 R

* Câu 2: Chọn câu trả lời đúng. Cho
A. n = 0
B. n = 1
C. n = 2
D. n = 3

* Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất Cho
A. x = 0
B.
C. x = 1,5
D. x = -1,5

* Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất Tìm y trong tỷ lệ thức sau :
A. x =
B. x =
C. x = 0
D. x =

* Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Nếu thì a2 bằng:
A. 9
B. 81
C. 3
D. -3

* Câu 6: Cho các phân số sau: Chọn câu trả lời đúng: Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?
A.
B.
C.
D.

HƯỚNG DẪN GIẢI:
II >PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
CÂU
1
2
3
4
5
6

ĐÁP ÁN
B
D
B
A
B
C

I >PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
* Câu 1: (2đ) Tính giá trị của biểu thức:

* Câu 2: (3đ) Tìm x, biết:
* Câu 3: (2đ)
Gọi x, y lần lượt là số nữ sinh và nam sinh lớp 7A, ta có: – x : y = 4 : 5 (
Aùp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :

Vậy lớp 7A có 16 nữ sinh và 20 nam sinh. Nên có tổng số học sinh là:
16 + 20 = 36 (h/s)

Hỏi và đáp