Đề ôn trắc nghiệm lớp 7 chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề ôn trắc nghiệm lớp 7 chương 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP
ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II

I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1a. Nếu y = k.x ( k0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
Câu 1b. Nếu x = k.y ( k0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
Câu 1c. Nếu ( a0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ a
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a
Câu 1d. Nếu ( a0 ) thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ a
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a

Câu 2. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:
A. ; B. a ; C. – a ; D.
Câu 2a. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k (k0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:
A. ; B. k ; C. -k ; D.
Câu 3a. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 6.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x?
A. 18 B. 2 C. D. 3
Câu . Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = 9. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x?
A. 27 B. C. 6 D. 3
Câu . Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 8.
Hệ số tỉ lệ là:
A. 32 B. 2 C. D. 4

Câu . Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = -2 thì y = 4.
Hệ số tỉ lệ là:
A. 8 B. – 2 C. – D. -8
x

2

y
4

Câu 4a. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau có các giá trị tương ứng trong bảng sau:

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A. -1 B. -2 C. D. 1
Câu 4b. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau có các giá trị tương ứng trong bảng sau:
x
2
-3

y
4

Giá trị ở ô trống trong bảng là:

A. -2 B. 6 C. -6 D. 2
Câu : Điền thêm biểu thức thích hợp vào chỗ để được khẳng định đúng
x
x1
x2

y
y1
y2

Cho

Hỏi và đáp