ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN 9 – ĐỀ 21, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN THÁNG 10
NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐỀ THI SÔ 21

Thời gian làm bài: 150 phút
Câu 1. (4 điểm)
a) A =
b) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn đồng thời các điều kiện và . Tính giá trị của .
Câu 2. (3 điểm)
Giải phương trình
Câu 3. (3 điểm)
Cho x, y, z là các số nguyên khác 0. Chứng minh rằng nếu x2 – yz = a; y2 – zx = b và z2 – xy = c thì tổng ax + by + cz chia hết cho tổng a + b + c
Câu 4. (5 điểm)
Cho tam giác ABC, ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
Chứng minh
Giả sử . Chứng minh tanB. tanC = 3
(tanB là tan của , tanC là tan của )
Cho AH = BC. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác AEF và ABC.
Câu 5. (3 điểm)
Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có CD = 2AD = 2AB. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác vuông cân.
Câu 6. (2 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (với )
==== hết ====
Em có thể tham khảo giải thử nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.