de ON THi hsg 6 {p1} – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de ON THi hsg 6 p1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD- ĐT vĩnh tường
TRường thcs vũ di

kỳ thi học sinh giỏi cấp trường
năm học 2010 – 2011
Môn: TOáN – khối 6
Thời gian làm bài: 120phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức:

b) So sánh hai số: 3210 và 2350

Câu 2 (2 điểm)

Cho tổng S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011
a) Tính S
b) Chứng tỏ S là một số chính phương.
c) Tìm các ước nguyên tố khác nhau của S.

Câu 3 (2 điểm)

a) Tìm giá trị n
b) Tìm x là số chia trong phép chia 235 cho x được số dư là 14.

Câu 4 (2 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x có ba chữ số sao cho x chia cho 7; 8; 9 đều dư 2.
b) Cho n là số tự nhiên bất kỳ.
Chứng minh (n + 3) và (2n + 5) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Câu 5 (2 điểm)

Trong mặt phẳng cho 6 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
Hỏi:
a) Vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng đi qua các điểm đã cho?
b) Vẽ được bao nhiêu tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong các điểm đã cho?

———————————————————————-

Đáp án chấm thi học sinh giỏi KhốI 6
Môn: Toán
——————————————————————————

Câu 1 (4®)
a) () Tính:
= 20102010.(49 – 3.16 – 1) = 0
b) (2đ) So sánh:
3210 = 33.70 = (33)70 = 2770
2350 = 25.70 = (25)70 = 3270
Vì 2770 < 3270 nên suy ra 3210 < 2350.

Câu 2 (4đ)
a) (2đ) S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011
= = 10062 = 1 012 036
b) (1đ) S có hai ước nguyên tố là: 2 và 503
c) (1đ) S = 22.5032 = 10062: số chính phương

Câu 3 (4đ)
a) (2đ) Tìm x:
(x + 7) (x + 2) ( 5 (x + 2) ( (x + 2) ( Ư(5) = -1; 1; -5; 5 ( x ( -3; -1; -7; 3
b) (2đ) Tìm số chia x:
235 : x dư 14 235 – 14 x (x >14) 221 x (x > 14) x ( 17; 221

Câu 4 (4đ)
a) (2đ) Tìm x:
x chia cho 7; 8; 9 dư 2 và x có ba chữ số (x – 2) 7; 8; 9 và x có ba chữ số
(x – 2) ( BC(7, 8, 9) và x có ba chữ số x = 504 + 2 = 506.
b) (2đ) Chứng minh (n + 3, 2n + 5) = 1
Gọi d = (n + 3, 2n + 5)
n + 3 d; 2n + 5 d 2(n + 3) d; 2n + 5 d (2n + 6) – (2n + 5) d 1 d
d = 1.
Vậy n + 3 và 2n + 5 nguyên tố cùng nhau.

Câu 5 (4đ)
a) (2đ) Số đoạn thẳng vẽ được là:
(6.5): 2 = 15 (đoạn thẳng)
b) (2đ) Số tam giác vẽ được là:
(15.4): 3 = 20(tam giác)

*) Ghi chú:
Nếu học sinh có cách giải khác đúng, vẫn được điểm tối đa.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian: 150 phút.

ĐỀ BÀI
Câu 1: (4 điểm)
a, So sánh: 3344 và 4433.
b, Tìm các số tự nhiên n sao cho: 10 < 2n < 100.

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: (3 điểm)
A = 2007.20062006 – 2006.20072007

Câu 3:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.