de on tap – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de on tap, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 18.
Câu 1.
Giải các phương trình:
a. y – 2017 = 0
b. y2 – 9y + 8 = 0
Giải hệ phương trình:
Câu 2. Cho biểu thức : B=
Tìm điều kiện của a để biểu thức B có nghĩa
Rút gọn biểu thức B.
3. Tính giá trị của biểu thức B khi a = 9 – 4.
Câu 3.
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y=2bx+1 và Parabol (P): y= -2×2.
1) Tìm b để đường thẳng (d) đi qua điểm B(1;5)
2) Tìm b để đường thẳng (d) cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 thỏa mãn điều kiện :
Câu 4. Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O, C nằm giữa M và D.
1.Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp trong một đường tròn.
2.Chứng minh: MA2 = MC.MD.
3.Gọi trung điểm của dây CD là H, tia BH cắt O tại điểm F. Chứng minh: AF // CD
Câu 5. Biết phương trình bậc hai (x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) = 0 (x là ẩn số) có nghiệm kép. Tìm nghiệm kép đó.
HƯỚNG DẪN GIẢI.
BÀI
NỘI DUNG

1

Vậy phương trình có tập nghiệm là

Ta có a + b + c = 1+ (-5) + 4 = 0
Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là:

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là:

2

Ta có: =>
Vậy :

3

Ta có đi qua .

Hoành độ giao điểm của d và (P) là nghiệm của phương trình:.
Để cắt parabol tại hai điểm phân biệt thì (1) phải có hai nghiệm phân biệt
Khi đó hai nghiệm của (1) thỏa mãn hệ thức Vi ét:
Ta có
.
Kết hợp điều kiện (*) ta được .

4
Hình vẽ

Tứ giác MAOB có:
(gt); (gt); đối nhau;
Vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn đường kính AO.

Hai tam giác DMA và AMC có: chung; (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cùng chắn cung AC) nên: ∆DMA ∽ ∆AMC (g-g)
Suy ra: ⇒ MA2 = MC.MD

Ta có: H là trung điểm của dây CD nên OH ⊥ CD (Định lý quan hệ đường kính và dây)
Suy ra nên tứ giác MHOB nội tiếp đường tròn.
⇒ (1) (góc nội tiếp cùng chắn cung MB)
OM là tia phân giác góc AOB (MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại M)

Mà (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AB)
⇒ (2)
Từ (1) và (2) suy ra:
Mà AFB và MHB là hai góc ở vị trí đồng vị nên suy ra AF // CD.

(x – a)(x – b) + (x – b)(x – c) + (x – c)(x – a) = 0
⇔ x2 – ax – bx + ab + x2 – bx – cx + bc + x2 – cx – ax + ca = 0
⇔ 3×2 – 2(a + b + c)x + ab + bc + ca = 0

với mọi a, b, c
Vì phương trình trên có nghiệm kép nên:

Nghiệm kép:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.