De on tap thang 3 n­am hoc 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De on tap thang 3 n­am hoc 2012, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1( Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Cho hàm số y = . Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số trên luôn đồng biến. B. Hàm số trên luôn nghịch biến
C. Hàm số trên đồng biến khi x >0, Nghịch biến khi x < 0.
D. Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 2: Cho hàm số y = . Kết luận nào sau đây đúng?
A. y = 0 là giá trị lớn nhất của hàm số.
B. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số.
C. Xác định được giá trị lớn nhất của hàm số trên.
D. Không xác định được giá trị nhỏ nhất của hàm số trên.
Câu 3: Trong H.2 AB là đường kính của (O), DB là tiếp tuyến của (O) tại B. Biết , cung bằng:
A. 400 B. 500 C. 600 D. 300
Câu 4: Điểm M(-1;1) thuộc đồ thị hàm số y= (m-1)x2 khi m bằng:
A. 0 B. -1 C. 2 D. 1
Câu 98: Cho hàm số y= . Giá trị của hàm số đó tại x = 2là:
A. 2 B. 1 C. – 2 D. 2
Bài tậptu luan
Bài 1: Cho biểu thức :

Rút gọn P ; b)Tìm giá trị của a để P

Hỏi và đáp