de on tap thang 3 ,b nam hoc 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về de on tap thang 3 ,b nam hoc 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1( Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : Hai phương trình x2 + ax +1 = 0 và x2 – x – a = 0 có một nghiệm thực chung khi a bằng : A. 0 B 1 C . 2 D .3
Câu 2 : Giá trị của m để phương trình 4×2 + 4(m –1)x + m2 +1 = 0 có nghiệm là :
A. m >0 B . m < 0 C. m 0 D . m 0
Câu 3 : Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A ( -2 ; 1) . Khi đó giá trị của a bằng :
A. 4 B. 1 C . D .
Câu 4 : Phương trình nào sau đây là vô nghiệm :
A. x2 + x +2 = 0 B. x2 – 2x = 0
C. (x2 + 1) ( x – 2 ) = 0 D . (x2 – 1) ( x + 1 ) = 0
Câu 5 : Phương trình x2 + 2x +m +2 = 0 vô nghiệm khi :
A m >1 B . m -1 D m < -1
Câu 6: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O ; R) có AB = 6cm ; AC = 13 cm đường cao AH = 3cm ( H nằm ngoài BC) . Khi đó R bằng :
A. 12cm B . 13cm C. 10cm D . 15cm
Bài tậptu luan
Bài 1: Cho biểu thức: P=
Rút gọn P ; b) So sánh P với 3
Bài 2:Không giải phương trình dùng định lý Vi Ét hãy tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình sau
a) x2 – 11x+ 1 = 0
Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước và chảy đầy bể mất 1 giờ 48 phút . Nếu chảy riêng , vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai trong 1 giờ 30 phút . Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu ?
Bài 4: (BTVN) Cho tam giác ABC vuông ở A (AB > AC), đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điển A , Vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E, Nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F.
1. Chứng minh AFHE là hình chữ nhật.
2. BEFC là tứ giác nội tiếp.
3. AE. AB = AF. AC.
4. Chứng minh EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn

Đề 2( Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : Cho 5 điểm A (1; 2); B (-1; 2); C (2; 8 ); D (-2; 4 ); E ; 4 ).
Ba điểm nào trong 5 điểm trên cùng thuộc Parabol (P): y = ax2
A. A, B , C B . A , B , D C . B , D , E D . A , B , E
Câu 2 : Hiệu hai nghiệm của phương trình x2 + 2x – 5 = 0 bằng :
A. 2 B . – 2 C . – 2 D . 0
Câu 3: Gọi S và P là tổng và tích hai nghiệm của phương trình 2×2+x -3=0
Khi đó S. P bằng: A. – ; B. ; C. – ; D .
Câu 3 : Phương trình x2 – 2 (m + 1) x -2m – 4 = 0 có một nghiệm bằng – 2. Khi đó nghiệm còn lại bằng : A. –1 ; B. 0 ; C . 1 ; D . 2
Câu 4: Phương trình 2×2 + 4x – 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2. khi đó
A =x1.x23 + x13x2 nhận giá trị là:A . 1 ; B ; C . ; D .
Câu 5: Với x >0 , hàm số y = (m2 +2 ).x2 đồng biến khi :
A . m >0 B . m 0 C. m < 0 D . mọi m
Câu 6:Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD = 4cm . Cho AB = BC = 1cm . Khi đó CD bằng : A. 4cm B . cm C.cm D. 2cm
Bài tậptu luan
Bài 1: Cho biểu thức : P=
Rút gọn P ; b) Tìm a đ

Hỏi và đáp