Đề ôn tập kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề ôn tập kì II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA MÔN : ĐẠI SỐ 7
2012- 2013
( thời gian làm bài 45 phút)
A. Trắc nghiệm : Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1. Các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức?
A. 2x – 4 B. 6x3y2 + 6 C. x D.
Câu 2. Cho đơn thức 2 x5y2z . Bậc của đơn thức là:
A. 5 B. 10 C. 7 D. 8
Câu 3.Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?
A = ; B = ; C = ; D =
(Với x, y, z là các biến; a, b là hằng sô)
Câu 4. Cho đa thức A = -2x3y + 3x2y + 5x + 2x3y + x. Bậc của đa thức là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 5. Đa thức bậc 3 với hai biến x,y và có ba hạng tử là?
A. 3x2y + 4x2y2 + 2 B. 3x2y + 5x + 1 C. 3xyz + 2xy + 3x +1 D. x2 + y3 + z
B. Tự luận:
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:
A = 3×2 – 9x lần lượt tại x = 2 ; x = b) B = tại x = – 2 và y = 2.
Bài 2: Cho 2 đa thức :
P(x) = x3 + 2×4 + x3 + x2 – 5 + 5x ; Q(x)= -x4 – 4×2 – 3×3 – 6x + 7
Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
Tính P(x) + Q(x) và Q(x)- P(x).
c) Tính P(0) ; P(-3) ; Q( 2); Q( -2)
Bài 3: Tìm cac sau :
a) 2x + 3 b) x( x+ 1)
c) 3 – 2( 2x+ 3) d) ( -2x) – 3x + 9 – 4x .
Bài 4: Cho hàm số y = ax. Điểm A( 2;3) thuộc đồ thị hàm số trên
Tìm hệ số a
Viết công thức tổng quát
Vẽ đồ thị hàm số trên
Các điểm M(-1; – ) ; N( 3;2) P( 2;3) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?

Bài Kiểm tra – Môn Toán 7
Bài 1:
Thu gọn đơn thức sau và cho biết bậc của nó:
A = y. ( -2xy2z)2 . 3xz
b) Tính giá trịcủa Atại x = 1 ; y = -1; z =
Bài 2: Cho các đơn thức:
A(x) = ( 3×3 + x – 2×2 + 4 – 2×3 – x2
B(x) = ( 5×3 – 6x – 2 + 2×2 + x – 5×2
Hãy thu gọn và sắp xếp các đa thức đó theo luỹ thừa giảm dần của biến rồi tính A(x) + B(x).
Tính A((1) – B(()
Tìm x để A(x) – B(x) = 0
Bài 3: Cho tam giác ABC có AB = 3 cm ; AC = 4 cm; BC = 5 cm .
Tam giác ABC là tam giác gì? vì sao?
Vẽ AH ( BC ( H (BC). Gọi AD là phân giác của góc BAH ( D( BC). Qua A vẽ đường thẳng x song song với BC, trên x lấy một điểm E sao cho AE = BD( Evà C cùng phía đối với AB).Chứng minh DE = AB.
Chứng minh (ADC cân.
Gọi M là trung điểm của AD ; I là giao điểm của AH với DE. Chứng minh ba điểm C ; I ; M thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.