De on tap chuong II toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De on tap chuong II toan 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG II
Đề I
Câu 1: ( 3 đ) ) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = -7
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;
Biểu diễn y theo x.
Tính giá trị của y khi x = -9, x = 18.
Câu 2: ( 3 đ) Ba đội máy cày làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội 1 hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội 2 hoàn thành công việc trong 6 ngày,đội 3 hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất) Biết rằng đội 1 nhiều hơn đội 2 là 2 máy
Câu 3: (4đ) Cho hàm số y= f(x) =
Tính f(2013), f(-2016)
Tìm các giá trị của x để y nhận giá trị dương, giá trị âm, y = 0.
Vẽ đồ thị hàm số trên.
Đề II
Bài 1 : (3 điểm)
Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = 2 thì y = 5.
a) Tìm hệ số tỉ lệ a.
b) Hãy biểu diễn y theo x .
c) Tính giá trị của y khi x = 10 và x = – 5
Bài 2 : (5 điểm) Cho hàm số y = 3x
a) Tính f(0) ; f(1) ; f(– 1) ; f(– 3)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : A( ; 1) B(; 1)
Bài 3 : (2 điểm)
Cho tam giác ABC có ba cạnh AB, AC, BC tỉ lệ thuận với 3 ; 4 ; 5 và chu vi tam giác là 60cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
Đề III
Bài 1 : (3 điểm)
Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = –2 thì y = 3
a) Tìm hệ số tỉ lệ a.
b) Hãy biểu diễn y theo x .
c) Tính giá trị của y khi x = 3 và x = – 4
Bài 2 : (5 điểm) Cho hàm số y = –4x
a) Tính f(–1) ; f(1) ; f(– ) ; f(– 2)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : P(–1 ; 4) Q(; )
Bài 3 : (2 điểm)
Ba đội máy gặt đập liên hợp cùng thu hoạch lúa trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất thu hoạch xong trong 6 ngày, đội thứ hai thu hoạch xong trong 5 ngày và đội thứ ba thu hoạch xong trong 15 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy, biết tổng số máy của cả ba đội là 13 máy.
Đề IV
Câu 1: (3 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6
a. Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x
b. Biểu diễn y theo x
c. + Tính y khi x = 15;
+ Tìm x khi y = 9
Câu 2: (2,5 điểm) Biết độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 5, 7 và chu vi của tam giác l50 cm. Hãy tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó
Câu 3: (4,5 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 2x.
a. Tính f(1) ; f() ; f(-).
Vẽ đồ thị của hàm số trên
Biểu diễn các điểm A(2; -2) : B( -1; -2) : C( 3 : 4) trên hệ trục tọa độ.
d. Trong ba điểm A, B, C ở câu c điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số
y = 2x ? Vì sao ?
Đề V
Câu 1. (3điểm) : Phát biểu định nghĩa, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Câu 2. (2điểm)
Biết rằng đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x và khi x = 2 thì y = 4.
Tìm hệ số tỉ lệ
Tìm giá trị của y ứng với x = -1
Câu 3. (3điểm) Cho đồ thị hàm số y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.