De on tap chuong I dai so 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De on tap chuong I dai so 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐẠI SỐ – LỚP 7
I. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Kết quả phép tính bằng:

Câu 2. Kết quả phép tính bằng:

Câu 3. Kết quả phép tính bằng:

Câu 4. Kết quả phép tính bằng:

Câu 5. Kết quả biểu thức bằng:

Câu 6. Giá trị của x trong phép tính bằng:

Câu 7. Giá trị của x trong phép tính bằng:

Câu 8. Cho thì :
hoặc
HƯỚNG DẪN GIẢI.
I. TRẮC NGHIỆM.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
C
C
D
C
B
D
D

II. TỰ LUẬN.
Bài 1. Thực hiện phép tính:
;
;
Bài 2. Tìm x biết :
Bài 3. So sánh các cặp số sau:

Bài 4. Tìm x để biểu thức đạt giá trị lớn nhất. Hãy tìm giá trị lớn nhất đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI
NỘI DUNG

1
a)

b)

2

3
a)
Ta có: 290 = 25. 18 = 3218; 536 = 52.18 = 2518
Mà 32 >25 ( 3218 > 2518.
Vậy 290 >536

b)
Ta có: 227 = 23. 9 = 89 ; 318 = 32.9 = 98
Mà 8 < 9 ( 89 < 98.
Vậy 227 < 318

4

Ta có:

Vậy: Biểu thức A đạt giá trị nhỏ nhất là: 2013 tại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.