đề ôn quảng trị tuyển vào lớp 10 hinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề ôn quảng trị tuyển vào lớp 10 hinh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài1:cho tam giácABC vuông tại A, đường cao AH . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, d là tiếp tuyến của dường tròn tại A. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và tại C cắt d theo thứ tự ở D và E
1;tính góc DOE.
2;C/M DE = BD + CE
3;C/M BD.CE = R2 ( R là bán kính đường tròn (O))
4;C/M BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DE
Bài2 :cho nửa đường tròn tâm O với đường kinh AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Qua một điểm M thuộc đường tròn đã cho, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nhau ở N.
Chứng minh rằng
1; CD = AC + BD
2; MN // AC
3; CD.MN = CM.DB
4; M ở vị trí nào trên nữa đường tròn đã cho thì tổng AC + BD có giá trị nhỏ nhất ?
Bài 3 : cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. vẽ đường tròn tâm A, bán kính AH. gọi HD là đường kính của đường tròn (A; AH) đó. tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E
1; chứng minh rằng tam giác BEC là tam giác cân
2; gọi I là hình chiếu của A trên BE, chứng minh rằngAI =AH
3; chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của đường tròn (A ; AH)
4; chứng minh BE = BH + DE
Bài 4: cho đường tròn tâm (O,R) đường kính AB. kẻ tiếp tuyến Ax và lấy trên tiếp tuyến đó một điểm P sao cho AP>R. từ điểm P kẻ tiếp tuyến tiếp xúc với đường tròn (O) tại M
1; chứng minh BM //OP
2; đường thẳng vuông góc với AB ở O cắt tia BM tại N. chứng minh OBNP là hình bình hành
3; biết AN cắt OP tại K, PM cắt ON tại I, PN và OM kéo dài cắt nhau tại J
chứng minh I , J, K thẳng hàng
bài5: cho nửa đường tròn đường kính AB và một điểm bất kì M trên nửa đường tròn (M khác AB). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn, người ta kẻ tia tiếp tuyến Ax. Tia BM cẳt tia Ax tại I ; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E, cắt tia BM tại F ; tia BM cắt tia Ax tại H, cắt AM tại K
1; chứng minh IA2 = IM.IB
2; chứng minh BAF là tam giác cân
3; chứng minh từ giác AKFH là hình thoi
4; xác định vị trí của M để tứ giác AKFI nội tiếp được trong đường tròn
Bai6: cho tam giác ABC vuông ở A và một điểm D nằm giửa A và B. đường tròn đường kính BD cắt BC tại E. Các đường thẳng CD, AE lần lượt cắt đường tròn tại các điểm F,G
chứng minh
1; tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD
2; tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được trong một đường tròn
3; AC//FG
4; các đường thẳng AC, DE, BF đồng quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.