Đề Ôn hè Toán 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Ôn hè Toán 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TOÁN 3

I/ Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Bài 1:(1điểm). 100 phút …. 1 giờ 30 phút, dấu điền vào chỗ chấm là :
A. C. = D. không có dấu nào.
Bài 2:( 1điểm). Khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối kim giờ và kim phút gặp nhau số lần là :
A. 10 lần B. 11 lần C. 12 lần D. 13 lần
Bài 3:( 1điểm). Số bé nhất trong các số : 5067 , 5760 , 6705 , 5076 là:
A. 5067 B. 5760 C. 6705 D. 5076
Bài 4:( 1điểm). Một hình vuông có chu vi là 72cm, cạnh của hình vuông đó là :
A. 18 mm B. 36 cm C. 180 mm D. 1800mm
Bài 5:(1điểm). 76 345 >76 x48 > 76 086
A. x=1 hoặc 2 B. x= 2 hoặc 3 C. x= 1 hoặc 4 D. x= 4 hoặc 5
Bài 6:( 1điểm). 50 510 : 5 =
A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112
Bài 7:( 1điểm). 2 giờ 30 phút …. 230 phút
A. >B. < C. = D. không có dấu nào.
Bài 8:( 1điểm). 53…6 < 5316 , số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Bài 9:(1điểm). Ngày mai của hôm qua là:
A. Hôm kia B. Hôm nay C. Ngày mai
Bài 10:(1điểm). Những tháng có 30 ngày là:
A. 4,7,9,11 B. 5,6,9,11 C. 4,6,9,11

II. Tự luận
Bài 1( 2 đ): Tính nhanh
1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10
2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
d. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.

Bài 2( 2 đ): Tìm X
1999 + X = 2000 + 5
X x 2 = 3900 + 98
c. 80- ( X- 23) = 65
d. 75 – ( X- 7) = 25
Bài 3( 2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau :
0, 2,4, 6, 8, 10, 12, …
1, 3, 5, 7, 9…..
Bài 4( 2 đ): Có 3 đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ 2 ngắn hơn đoạn thứ nhất 14 m. Hỏi đoạn dây thứ 3 dài bao nhiêu m ?
Bài 5( 2 đ) : Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 24 m, và tổng độ dài hai tấm vải bằng 40 m. Hỏi tấm vải thứ nhất dài gấp mấy lần tấm vải thứ hai ?
Bài 6( 2 đ): An có 42 que tính, Minh có 16 que tính. Nếu An cho Minh 7 que tính thì An còn nhiều hơn Minh bao nhiêu que tính ?
Bài 7( 2 đ): An có 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn đọc 2 túi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên kẹo ?
Bài 8( 2 đ): Cho hình vuông có cạnh dài 3 cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông
Bài 9( 2 đ): Cho hình vuông có chu vi bằng 20cm .Tìm diện tích hình vuông đó.
Bài 10( 2 đ): Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng 9cm ,chiều dài hơn chiều rộng 6cm.Tìm chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.