DE ON 05 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE ON 05, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu I: (2,5 điểm) Cho

1) Tính giá trị của A khi
2) Rút gọn B.
3) Tìm để
Câu II: (1,5 điểm) Cho 2 đường thẳng:

1) Tìm m để
2) Vẽ đồ thị của 2 hàm số trên với m vừa tìm được
3) Tính diện tích của tam giác tạo bởi 2 đường thẳng và trục Ox khi (đơn vị trên các trục tọa độ là cm)
Câu III: (2,0 điểm)
Hai người đi xe đạp cùng xuất phát từ A đến B với vận tốc như nhau. Sau khi đi được 2/3 quãng đường thì người thứ nhất bị hỏng xe nên phải nghỉ 30 phút rồi bắt xe ô tô để quay về A. Người thứ hai đi tiếp đến B rồi quay về A, thì người thứ nhất đã quay về A trước đó 1 giờ 40 phút. Tính vận tốc của xe đạp biết rằng quãng đường AB dài 30km và vận tốc ô tô hơn vận tốc xe đạp 25km/h.
Câu IV: (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C (C không trùng với B). Kẻ tiếp tuyến CD với đường tròn (O) (D là tiếp điểm), tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng CD tại E. Gọi H là giao điểm của AD và OE, K là giao điểm của BE với đường tròn (O) (K ≠ B).
1) Chứng minh AE2 = EK . EB.
2) Chứng minh 4 điểm B, O, H, K cùng thuộc một đường tròn.
3) Tính diện tích tứ giác AODE trong trường hợp góc ACE = 30o.
4) Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt CE tại M. Chứng minh .
Câu V : (0.5 điểm)
Cho a, b, c >0 thỏa mãn 3a2 + 4b2 7c2. CMR:
———————————————– Hết———————————————–
Họ và tên thí sinh:………………………………………. Số báo danh ……………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2018-2019
MÔN: TOÁN

Câu
Phần
Đáp án
Điểm

I
(2.5 điểm)
1
(0,75 điểm)

Tính
Thay vào A ta có:
0,25

0,5

2
(0,75 điểm)
ĐK:

0,25

0.5

3 (1 điểm)
Ta có:
Để thì là ước của 3
Do đó:
Giải các phương trình trên, kết hợp với ĐK thu được x = 1
0,5

0,25

0,25

Câu II
(1,5 điểm)
1(0,5 điểm)

0.5

2(0,5 điểm)
Vẽ chính xác đồ thị của hai đường thẳng trên khi m = 1
d1: y = x + 2
d2: y = – x + 4
0,5

3(0,5 điểm)
Xác định giao điểm của d1 với trục Ox là A(- 2; 0)
Xác định giao điểm của d2 với trục Ox là B(4; 0)
Xác định giao điểm của d1 và d2 là C(1; 3)
Diện tích tam giác ABC là: 9 cm2
0,25

0,25

Câu III
(2.0 điểm
Gọi vận tốc của xe đạp là x (km/h), ĐK: x > 0
Đổi: 30 phút = ; 1h40’ =
Thời gian người thứ hai đi từ A đến B rồi quay trở lại A là:
Thời gian người thứ nhất đi 2/3 quãng đường là:
Vận tốc của ô tô là: x + 25 (km/h)
Thời gian người thứ nhất từ chỗ hỏng xe quay trở về A là:
Theo bài ra ta có phương trình:

Giải phương trình trên thu được:
Kết luận: vận tốc của xe đạp là 15 km/h
0.5

0.5

0.5

0.5

Câu IV
(3.5 điểm)
a)
1điểm

1) Chứng minh AE2 = EK . EB.
+ Chỉ ra tam giác AEB vuông tại A.
+ Chi ra góc AKB

Hỏi và đáp