Đề nâng cao 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề nâng cao 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 3
Bài 1. (2 điểm) Viết tập hợp các chữ số :
a) 95742 b) 60000
Bài 2. (2 điểm) Hãy tính số phân tử của các tập hợp sau :
A = 91 ; 92 ; 93 ; … ; 2011
B = 544 ; 546 ; 548 ; … ; 1968
Bài 3. (2 điểm) Thực hiện phép tính :
5.22 + 98 : 72
200 : 196 – [187 + (15 + 5) : 4] : 2
Bài 4. (2 điểm) Tìm x, biết :
a) 4.(x – 3) = 72 – 13 b) 5x + x = 150 : 2 + 3
Bài 5. (2 điểm) Khối lớp 6 của trường X có 394 học sinh đi tham quan bằng xe ô tô, mỗi xe chở được 50 học sinh. Hỏi ít nhất bao nhiêu xe ô tô như thế để chở hết số học sinh đi tham quan ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.