De+ MT+DA K.tra So Hoc 6 ChuongII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về De+ MT+DA K.tra So Hoc 6 ChuongII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA Số học 6 tiết 68
I. MỤC TIÊU
– Đánh giá qúa trình hoạt động học của học sinh; lấy kết quả đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh.
– Vận dụng các kiến thức đã được thu nhận phân tích tìm các phương pháp giải bài toán.
– Rèn luyện tính độc lập làm bài và tư duy lôgic.
Kiến thức trong chương về :
*Kĩ năng thực hiện các phép tính cộng , trừ , nhân và luỹ thừa trong tập hợp Z.
*Kĩ năng tìm giá trị tuyệt đối , bội và ước của số nguyên.
* Kĩ năng so sánh các số nguyên và tìm số chưa biết từ biểu thức đã cho hay từ điều kiện cho trước.
Hình thức đề ra: Tự luận
II. CHUẨN BỊ
* Giáo viên: Bài soạn, pho tô đề.
* Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị bài.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Bài cũ: Không kiểm tra
3. Bài kiểm tra
II. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TL
TL
TL
TL

So sánh các số nguyên. Thực hiện các phép tính cộng, trừ , nhân và luỹ thừa trong tập hợp Z
Nhận biết được thứ tự của các số trong Z
Nắm được bản chất phép toán và thực hiện đúng, nhanh nhẹ nhàng.
Vận dụng thành thạo trong bài toán tìm x , điều kiện để một số , một tổng chia hết cho một số .

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%

3
3
30%

Tìm giá trị tuyệt đối , bội và ước của số nguyên.
Nhận biết được một số nguyên là bội, là ước của một số.
Biết tìm giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

Biết phân TH để tìm GTTĐ của một biểu thức chứa số nguyên.

Số câu hỏi
Số điểm
%
1
1
10%
1
1
10%

1
1
10%
3
1
30%

Tìm số nguyên chưa biết từ biểu thức đã cho hay từ điều kiện cho trước.

Hiểu bản chất phép toán theo thứ tự trước sau để giải bài toán tìm x
Tìm số nguyên a, b theo điều kiện ràng buộc của bài toán.

Số câu hỏi
Số điểm
%

3
3
30%
1
1
10%
4
6
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
2
20%
2
2
20%
4
4
40%
2
2
20%
10
10 100%

TRƯỜNG THCS
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6

Năm học: 2011 – 2012
Thời gian 45 phút.

Họ và tên:…………………………………………….. Lớp 6 …….
Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ BÀI
Câu 1: (3đ) a) Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần:
-27 ; 38 ; -45 ; 0 ;13 ; 29 ; 33 ;
b) Liệt kê tất cả các số nguyên x thoả mãn: -4 x < 5
c) Tìm tất cả các ước của -8.
Câu 2: (3đ) Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể):
(24 – 36) + 112
b) 16.20 – 8.10.2
2.(-3)2 + 3.(-5) + 15. Câu 3: (3đ) Tìm số nguyên x biết:
2x + 41 = 33
5x – 13 = 27
3 = 18.
Câu 4: (1đ) Tìm tất cả các số nguyên x, y sao cho x.y = – 6 và x > y
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS
BÀI KIỂM TRA SỐ HỌC 6

Năm học: 2011 – 2012
Thời gian 45 phút.

Họ và tên:…………………………………………….. Lớp 6 …….
Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ BÀI
Câu 1: (3đ) a) Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự giảm dần:
-27 ; 38 ; -45 ; 0 ;13 ; 29 ; 33 ;
b) Liệt kê tất cả các số nguyên x thoả mãn: -5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.