Đề +MT+đ án Đ số 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề +MT+đ án Đ số 9 chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề ( gồm 2 trang)
Câu 1: (1,5 đ)
a)Tìm x để căn thức có nghĩa b) Tìm x, biết: với

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Câu 2: (4,5 đ)
Thực hiện phép tính:
b)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
c) d) e)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Câu 3: (1,5 đ)
Chứng minh đẳng thức:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Câu 4: (2,5 đ)
Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
với ; tại
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–Hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.