Đề +MT+Đ.A kiểm tra Chương IV Đ8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề +MT+Đ.A kiểm tra Chương IV Đ8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng:
Lớp 8B:
Lớp 8E:
Tiết 67:
kiểm tra chương IV

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học song chương
” Bất phương trình bậc nhất một ẩn”
2.Kỹ năng: Rèn tư duy và tính độc lập tự giác
3.Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc
II. Chuẩn bị:
Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm , pô tô giấy kiểm tra.
Hs: đồ dùng học tập….
III.Các hoạt động dạy – học:
1, Tổ chức:
Lớp 8B:
Lớp 8E:
Ma trận đề:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TNTL
Câu
điểm

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
1
0.5

1
0.5

2

1

2.Bất phương trình một ẩn. Bất phương trình tương đương
1
0.5

1
0.5

2

1

3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
1
0.5
1
2

1
0.5
1
2
4

5

4.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1
1

1
2
2

3

Tổng
4
3.5
2
1.5
4
5
10

10

I)Trắc nghiệm khách quan:(3đ)
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. B. C. D.
Câu 2: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.
Câu 3: Bất phương trình tương đương bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 4:Tập hợp nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.
Câu 5: Cho a < b. Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. B. C. D.
Câu 6: Khẳng định nào là đúng ?
A. B. C. D.
II) Tự luận.(7đ)
Bài1) ( 4đ) Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:

a)
b)

Bài 2) (3 đ) a) Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức.
khi
b) Giải phương trình :

Đáp án – Thang điểm
I)Trắc nghiệm:( 3 điểm)
Mỗi câu khoanh đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
D
C
D
D

II) Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1) ( 4 điểm)
a)

(1,5đ)
Vậy nghiệm của bất phương trình là

(0,5đ)
b)

(1,5đ)
Vậy nghiệm của bất phương trình là

(0,5đ)
Bài 2) ( 3 điểm)
a) Khi

Ta có (1đ)
b)* Nếu

Hỏi và đáp