Đề MTBT mới- có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề MTBT mới- có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD -ĐT CAM LỘ
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
NĂM HỌC 2008-2009
Thời gian làm bài 150 phút
Bài1: ( 6 điểm)
a)Cho P= (a.>0 và a khác 1)
Tính P biết a=281108+2 (Lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)
b)Tính giá trị của biểu thức M với
M=
(Kết quả lấy với bốn chữ số thập phân)
Bài 2: ( 4 điểm)
Cho x1000+y1000=6,912 ;x2000+y2000=33,76244
Tính Q = x3000+y3000 (Kết quả lấy với bốn chữ số thập phân)
Bài 3:(4 điểm)
Cho hai hàm số y= và y=.Tìm tọa độ giao điểm A( xA;yA) của hai đồ thị. (Kết quả dưới dạng phân số hoặc hổn số)
Bài 4:(4 điểm) Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)

Bài 5(4 điểm). Lập qui trình ấn phím để tìm số tự nhiên nhỏ nhất n sao cho 28+211+2n là một số chính phương.
Bài 6:(4 điểm)Cho đa thức P(x)=x4+mx3-55×2+nx-156 chia hết cho đa thức x2-5x+6. Hãy tìm giá trị m,n rồi tính tất cả các nghiệm của đa thức.(kết quả với các chữ số tính dược trên máy)
Bài 7 ( 6 điểm) Một người gửi tiết kiệm a đồng ( tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mức kì hạn n tháng với lãi suất x % một tháng .
a) Hỏi sau m năm người đó nhận được bao nhiêu tiền ( cả vốn và lãi) biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kì trước đó.
b) Áp dụng n=6,a=100000000 đồng ,x=0,65. Hỏi sau 10 năm thì người ấy nhận được bao nhiêu tiền ( cả vốn và lãi), biết rằng người đó vẫn không rút lãi ở tất cả các định kì.
( Kết quả lấy với các chữ số tính được trên máy))
Bài 8:(4 điểm). Cho dãy số sắp theo thứ tự U1,U2,U3,…….,un+1,……, biết U5=588, U6=1084 và Un+1=3Un-2Un-1
Tính U1;U2 ;U25 ( kết quả lấy theo các chữ số trên máy khi thực hiện phép tính)
Bài 9:(6 điểm) Biết diện tích của một hình thang vuông ABCD (AB//CD,AB

Hỏi và đáp