De+ MT (mau moi)Bai so 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De+ MT (mau moi)Bai so 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 7- TIẾT KIỂM TRA(PPCT): 16
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Phạm vi kiểm tra: Từ tiết 1 đến tiết 15
Phương án kiểm tra: Tự luận
Phạm vi kiểm tra: Lớp 7A, 7B . Năm học 2011-2012
Giáo viên lập ma trận: Lê Sỹ Sơn
Ngày kiểm tra: 19/10/2011
Cấp độ

Tên
chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1
Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc

Biết vận dụng t/c 2 góc đối đỉnh để suy luận

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
3

1 câu
3. điểm=30%

Chủ đề 2
Góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt. Hai đt song song. Từ vuông góc đến song song
X/đ đúng các cặp góc so le trong, đồng vị

Biết vận dung các 2 đt song song để c/m.Vẽ hình thành thạo
Sử dụng t/c 2 đt song song vào tính toán

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1/2
2

1/2
1
1
2,5
2 câu
5,5 điểm=55%

Chủ đề 3
Định lý. Chứng minh định lý

Biết cách vẽ hình và viết GT, KL của định lý

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,5

1 câu
1,5. điểm=15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1/2
Số điểm: 2
20%
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
15%
Số câu: 2,5
Số điểm: 6,5
65%
Số câu: 4
Số điểm: 10
100%

ĐÁP ÁN:
Câu
Đáp án đề chẵn
Điểm

1
Vẽ hình và đo góc xOy

Vì và là 2 góc kề bù nên

Vì và là 2 góc đối đỉnh nên
Vì và là 2 góc đối đỉnh nên

1,5

0,5
0,5
0,5

2
Vẽ hình
Ghi GT, KL
1
0,5

3
Vẽ hình

a) Kể tên đúng 2 cặp góc đồng vị, 2 cặp góc so le trong
b) Vì AC//EM => BAC = BEM ( đồng vị) (1)
Vì AB//MD => BEM = EMD(so le trong) (2)
Từ (1) và (2) =>BAC = EMD

1

1

1

4

Kẻ Cx//AB => Cx//DE (vì DE//AB)
Ta có: Cx//AB => xCB + ABC = 1800 => xCB = 700
Cx//DE => xCD = CDE ( so le trong) => xCD = 1350
Trên cùng một nửa mp bờ chứa tia Cx có xCB < xCD (700 tia CB nằm giữa 2 tia Cx và CD
=>xCB + BCD = xCD => … => BCD = 650

1,5

1

Trường THCS BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC-LỚP 7 ĐỀ CHẴN
Hoằng Châu Học kỳ I-Năm học: 2011 – 2012
Tiết PPCT: 16. Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra: ………………………………

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp 7……
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

Đề bài:
Câu 1 (3 điểm): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O. Hãy đo góc xOy rồi dùng lý luận để suy số đo các góc còn lại?
Câu 2(1,5 điểm): Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của định lý sau:
“Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”
Câu 3(3 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.