DE, MT KT H9 CHUONG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DE, MT KT H9 CHUONG III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC 9
TIẾT PPCT: 57
CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây cung.

Hiểu được mối liên hệ giữa cung và dây cung

Số câu: 1 Số điểm: 2

(Câu 1) 20%
2

1
2

2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Nhận biết được các góc đã học

Biết dùng công thức để tính số đo các góc hoặc để chứng minh các góc bằng nhau.

Số câu: 2 Số điểm: 4
1(C2) 10%
1

1(C2) 30%
3

2
4

3. Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp. Độ dài đường tròn cung tròn, diện tích quạt tròn, hình tròn.

Hiểu và nhận định được tứ giác nội tiếp, chứng minh được tứ giác nội tiếp.
Biết sử dụng các công thức đã học để tính toán và chứng minh hợp lý.
Biết nhận định và chứng minh quỹ tích điểm.

Số câu: 3 Số điểm: 4

1(C3a) 10%
1
1(C3b) 20%
2
1(C3c) 10%
1
3
4

Tổng số câu:6 Số điểm: 10
1
1
2
3
2
5
1
1
6
10

Họ và tên :……………………………….. Kiểm tra 1 tiết
Lớp : 9….. Môn: HÌNH HỌC Tiết PP: 57
Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ RA
Câu 1. (2đ)
Phát biểu định lý về liên hệ giữa cung và dây cung.
Câu 2. (4đ)
Từ một điểm M ngoài đường tròn (O), vẽ hai cát tuyến MAB và MAC sao cho AD cắt BC tại điểm N trong đường tròn. Tiếp tuyến tại C cắt cát tuyến MAB tại K. Chứng minh:
a.
b. .
Câu 3. (4đ)
Cho đường tròn (O;5cm). A, B là hai điểm cố định trên đường tròn sao cho góc AOB bằng 100o. Tiếp tuyến của đường tròn tại A và B cắt nhau tại E. Điểm C di động trên đường tròn.
Chứng minh AOBE là tứ giác nội tiếp.
Tính diện tích quạt tròn AOB (với góc 100o).
Tìm quỹ tích trung điểm M của AC khi C chạy trên đường tròn.
BÀI LÀM

SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Nội dung
Điểm

1
HS nêu đúng định lý (cả 4 ý) Mỗi ý 0.5đ
2

2

0.5

a.
là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn nên =sđ
là góc có đỉnh bên trong đường tròn nên =sđ
=>+=sđ (1)
Vì là góc nội tiếp chắn cung BD nên =sđ, hay 2=sđ(2)
Từ (1) và (2) ta có +=2.

0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

b. =sđ (góc nội tiếp)
=sđ góc tạo bởi tí tiếp tuyến CK và dây BC)
=>=.
0.5

0.5

3

0.5

a. AOBE là tứ giác nội tiếp vì
1

b.
1.5

c. HS chỉ được: Quỹ tích trung điểm M của AC khi C chạy trên đường tròn là đường tròn đường kính AO
1

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.