ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG I HINH 8 TIẾT 21 ĐỀ 01 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG I HINH 8 TIẾT 21 ĐỀ 01, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Tứ giác lồi

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,0
1
1,0
1
1,5

3
2,5 điểm
= 25%

Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
1
1,5
2
2
5
5,5 điểm
= 55%

3.

1

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0

1
1,0 điểm
= 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
2,0 20%
3
3,0
30 %
4
8,0
50 %
9
10 điểm
100%

Trường thsc Cảnh Hóa. bài kiểm tra 45’ Môn Hình học 8. Tiết 25. Bài số I.
Họ và tên:…………………………………………………………………………….Lớp: 8 Ngày tháng 11 năm 201
Điểm

Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 01
Bài 1(2 điểm): Vẽ hình thang cân ABCD ( AB //CD), đường trung bình MN của hình thang cân. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xác định điểm đối xứng của các điểm A, N, C qua EF.
Bài 2(6 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
a) Tứ giác BMNC là hình gì ? Tại sao?
b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi tứ giác AECM là hình gì? Vì sao? Vẽ hình minh họa.
c) Tam giác ABC cần có điều kiện gì để tứ giác AECM là hình chữ nhật? Là hình thoi? Vẽ hình minh họa trong mỗi trường hợp.
Bài 3 (2điểm) Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD, = 700. Gọi H là hình chiếu của B trên AD, M là trung điểm của CD. Tính
Bài làm

Hướng dẫn chấm và đáp án (Đề 01)
Bài 1(2 điểm)
Vẽ đúng hình (0,5)
Điểm đối xứng của A qua EF là B (0,5)
Điểm đối xứng của N qua EF là M (0,5)
Điểm đối xứng của C qua EF là D (0,5)

Bài 2(6 điểm)
Vẽ hình đúng (0,5)
a) Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang (1,5)

b) Chứng minh tứ giác AECM là hình bình hành (1,5)
c) Tam giác ABC phải cân tại C thì tứ giác AECM là hình chữ nhật (1,0)
Vẽ hình minh họa (0,25)

Tam giác ABC phải vuông cân tại C thì tứ giác AECM là hình thoi (1,0)
Vẽ hình minh họa (0,25).

Bài 3 (2điểm)
Vẽ hình (0,5)
Gọi N là trung điểm AB, MN cắt BH tại E.
MN // AD và NA = NB (0,5)
NE HB tại E và EH = EB (0,5)
ME vừa là đường cao vừa là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.