ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 ĐỀ 01 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 ĐỀ 01, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
1,0
10%
1
1,0
10%
1
1,5
15%

3
3,5 điểm
= 35%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai

Vận dụng ở mức độ cao các phép biến đổi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%
1
1,5
15%
2
2
20%
5
5,5 điểm
= 55%

3. Căn bậc ba

1

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1,0

1
1,0 điểm
= 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm Tỷ lệ %
2
2,0 20%
3
3,0
30 %
4
8,0
50 %
9
10 điểm
100%

ma trận đề kiểm tra đại số 9 chương I
Năm học 2012 – 2013
I) Mục tiêu:
Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I
Làm cơ sở để đánh giá học sinh cuối kỳ, cuối năm.
II) Ma trận đề

III) Đề ra 01

Trường THCS Cảnh Hóa. bài kiểm tra 45’. Môn: Đại Số 9. Tiết 18
Họ và tên:…………………………………………………………………………………… Lớp: 9 Ngày tháng 10 năm 2012
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 01
Câu1 (4đ) Tính: ab) cd
Câu 2 (2đ) Tìm x biết: a,/ = 7. b./
Câu 3 (3đ) Cho biểu thức P =
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn biểu thức P
b) Tính giá trị của P khi y = 4 + 2
Câu4 (1đ) Cho Q Tìm tất cả các giá trị của xZ để QZ./.
Bài làm( Chỉ làm trong tờ giấy này)

IV) hướng dẫn và biểu điểm chấm Đề 01
Câu
Nội dung
Điểm

1
a)
=
1,0

b)
6
1,0

c)
= 9.4= 36
1,0

d)

= = =
0,25

0,5
0,25

2
a)
= 7

0,5

0,5

b)
ĐKXĐ

x = 14
0,25

0,5

0,25

3
a)
P = ĐKXĐ
P= = = =
= = =

0, 5

0, 5

0, 5

b)
Ta có: y = 4 + 2 = =>
P = = = =
= = =
0,5

0,5

0,5

4

Q ĐKXĐ Q = = 1
Đểước của 8, Ư(8) = =>
= -1 =>= 1 => x = 1; = 1 => = 3 => x = 9
= -2 =>= 0 => x = 0; = 2 => = 4 => x = 16
= -4 =>= -2 => KTMĐK; = 4 => = 6 => x = 36
= -8 =>= -6 KTMĐK; = 8 => = 10 => x = 100
Vậy
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.